IAC VOICE ™

IAC VOICE ™ adalah surat berita rasmi Persatuan Antarabangsa Coaching®. IAC VOICE ™ adalah manfaat yang indah dalam dirinya dengan artikel dan pautan kepada maklumat latihan bernilai tinggi dan berita. IAC VOICE ™ juga cara terbaik untuk tinggal semasa dengan amalan utama dalam dunia kejurulatihan.

IAC Chapter Guangzhou, China

IAC Chapter Guangzhou, China

Memperluas Path to Coaching Mastery dalam 9 月 16 日 下午 2 时 -4 时, 我们 举志 了 IAC 广州 分会 的 活动. 本 次 大家 分享 的 主题 是 九大 教练 精萃 的 第一 大 精萃 -信任 Trust. 生命 就是 关系, 而 信任, 是 所有 关系 的 基础. 信任 是 什么? 信任 就是 将 心与心 连接 在一起, 去 感受, 去 投入, 去 臣服, 去 融为一体. 信任 的 能量 是 互动 的, 当 你 选择 信任 对方 时, 这种 正向 的 鼓励 与 支持 也会 令 对方 更 愿意 信任 你. 现代 社会 的 人们, 是 非常 缺乏 信任 的, 人与人 之间 充斥 着 计算, 计较, 过分 防备 保护自己, 甚至 面对 家人 亦是如此, 非常 缺乏 安全感. 久而久之, 关系 会 越来越 淡 甚至 破裂. 我們 有时 也會 思考, 为何 与 人 的 关系 越来越 疏远? 羡慕 别人 亲密 的 关系, 但又很难 去 改变 自己. 为什么 难以 改变? 一 来 我們 没有 理清 现状 (我 發生 什么 事情? 为什么 会 这样? 我 怎么 看待? 我 自己 想 如何?) ...... 我們 根本 就不 了解 自己, 不了解 自己 时 就 无从 下手. 二 来 由于 习惯 了 计较, 总 希望 对方 是 先 踏出 那 一步 的 人, 希望 对方 先 做到 信任, 然后令 自己 被 "说服" 要去 信任 对方. 這 成了 我們 的 习惯, 习惯 了 等待. 人们 总是 希冀 别人 成为 那个 主动 的 人, 那个 愿意 改变 的 人, 这 是 我們 每个 头脑 都 固有 的 懒惰,自己 不愿意 去 面对, 去 冒,, 去 改变. 我們 永远 将 焦点 放在 别人 身上, 而 很少 自我 反省 留意 自己 的 责任. 例如, 我們 时常 去 评价 这个 人 是否 值得 我 信任? 那 個人 是否 值得 我信任? 我们 很少 去 反思, 当 我們 时常 去 评价 别人 是否 值得 我 信任 的 时候, 我 的 信任 积分 到底 有 多少? 别人 又会 有多 信任 自己 呢? 作为 一名 教练, 重要 的 是 让 自己 有 机会时常 去 觉察 自己, 了解 自己, 调整 自己, 改变 自己. 当 把 焦点 放 回到 自己 身上 的 时候, 自己 就 掌 了 主导权, 我們 能够 做 任何 可以 做 的 行动, 而 无需 再 被迫 等待. 外在 的 世界 是 内在 世界 的 反应. 我們 若 要造 创造 美好 和谐 信任 的 外在 世界, 我們 自己 便 要 成为 那些 特质, 而 這些 特质 我們 与 身 俱 來 都有, 我們 只是 要去 选择 把 这些 特质 发挥 出来. 我們 要 創造 一个 有 爱 的 世界, 我們 必須 给的 爱; 我們 要 建立 一段 信任 的 关系, 我们 必须 付出 信任.正如 一位 卓越 的 教练 所 呈现 的 一样, 在 受 练 者 还未 信任 自己 之前, 教练 已经 选择 了 完全 信任 对方. 这份 信任, 足以 支持 受 练 者 敢于 拓展 更 宽广 的 天地. 本 次 IAC 广州 分会活动 特别之处 在于 我们 将 IAC 九大 教练 精萃 带进 了 广州 幼儿教育, 与 教育界 的 伙伴 们 一同 探讨, 分享. 教练 学 為 教育 工作者 们 带来 了 全新 的 思维, 令 他们 意识到 原来正向 思维 的 力量 如此 巨大, 而 她们 本身 也 有 能力 去 发现 和 发挥. 本 次 活动 让 大家 对 信任 了 更 全面 的 認知 和 体验, 也 令 她们 更有 意识 應該 将 教练 学 融入 在 自己 的 教学 及 行政管理 上, 让 更多 的 可能性 碰撞 和 發生. 本 次 活动 结束 后 大家 非常 都 非常 喜悦, 也颇有 获益. 她们 也 决定 日后 定期 组织 交流 分享 活动, 透过 阅读 及 探讨 教练 学 的 第一 本 中文 书籍 "洞察 改变 成功", 以 更好 地 学习, 实践 国际 教练 学 九大 精萃. 感恩!

Jawatankuasa Update Corner Apa yang pelbagai jawatankuasa di IAC sehingga?

Jawatankuasa Update Corner Apa yang pelbagai jawatankuasa di IAC sehingga?

Pensijilan ini pengesah sedang menamatkan semakan kepada Masteries E-book yang akan memberikan penjelasan lanjut mengenai beberapa Masteries. Versi Bahasa Inggeris akan disediakan 2016 awal, dengan bahasa lain yang berikut seperti yang kita mendapatkan diterjemahkan. Evolusi Masteries memerlukan penaksiran berterusan, berdasarkan pemerhatian salah faham atau salah tafsiran yang ...

Read More →

Bellingham Bab Coaching Salon dan Mixer

Bellingham Bab Coaching Salon dan Mixer

Apa: Bellingham IAC Chapter (aka The Northwest Corner Coaches), Coaching Salon dan Mixer. Door Hadiah, Live Coaching Terbuka kepada Awam, Live Muzik dan banyak lagi! Tarikh: Wednesday, May 20th, 2015. Bimbingan dan Mixer dari 4: 30pm-6: 30pm - Live Muzik dan Mixer dari 6: 30pm-7: 30pm - Tiada perlindungan / No tuan rumah mana: Poppe ini 360 kejiranan pub, (Di dalam ...

Read More →

6 Essentials

6 Essentials

oleh Leanne Chan Apabila IAC Hong Kong Chapter Presiden, Bonnie Chan menjemput saya untuk menjadi pengganti beliau, saya sangat menghargai bahawa dia memeluk saya sebagai sebahagian daripada pasukan. Saya berharap saya akan menunjukkan prestasi yang baik dan melebihi jangkaan. Saya mengambil masa yang lama untuk mempertimbangkan, mengambil atau tidak? Saya fikir jika aku ...

Read More →

Hong Kong Kolej Pelajar Menjadi Ahli Pelajar Pertama IAC

Hong Kong Kolej Pelajar Menjadi Ahli Pelajar Pertama IAC

Di Hong Kong, mereka yang lahir lewat daripada 1990 ( "pasca-90s") mempunyai tahap stereotaip sebagai "malas, rambang, keliru, mementingkan diri sendiri dan keseluruhan putus asa." Sebagai jurulatih, kami percaya ini selepas 90s adalah pemimpin masa depan kita dan mereka mempunyai berpotensi untuk mencipta masa depan yang lebih baik. Isu penting adalah bagaimana kita boleh membantu mereka untuk merealisasikan potensi mereka dan memberi kuasa kepada ...

Read More →

Hubungi IAC®

e-mel IAC

Soalan?