Proses Pensijilan

Proses Pensijilan

Laluan untuk Pensijilan IAC®

Terdapat 3 jawatan profesional yang ditawarkan oleh IAC®:

  • Masteries Pengamal
  • Coach Masteri Bertauliah (Certified Masteries Coach - CMC)
  • Coach Penguasaan Masteri (Master Masteries Coach - MMC)

Masteries Pengamal

Pengamal Sarjana adalah satu penghargaan yang dianugerahkan kepada ahli yang telah menunjukkan pemahaman tentang IAC Coaching Masteries® dan telah membuat satu pelan yang diluluskan untuk pembangunan profesional yang berterusan mereka (MPDP). Inilah langkah pertama anda ke arah pensijilan.

Untuk menjadi Pengamal Penguasai, anda perlu lulus Langkah 1, ujian dalam talian, dan miliki Pelan Pembangunan Profesional Masteri disemak dan diluluskan oleh seorang Penilai MPDP IAC. Anda boleh menyelesaikan keperluan ini dalam sebarang pesanan.

Penamaan Penguasai Pengasas akan diberikan dalam minggu 6 yang berjaya menyelesaikan ujian online dan kelulusan Rancangan Pembangunan Profesional Penguasaan

Beli Pakej MP sekarang

Jurulatih Sarjana Muda Bersertifikat (CMC) dan Jurulatih Bertauliah Sarjana Muda (MMC)

Jurulatih yang memegang jawatan Pelatih Certified Master of IAC® (MMC) dan jurulatih Certified Masteries (CMC) adalah bimbingan di peringkat paling maju yang ditawarkan profesi kejurulatihan. Sebagai pemberian gelaran MMC menunjukkan jurulatih mempunyai pemahaman yang bijak dan keupayaan untuk menerapkan 9 IAC Coaching Masteries® dalam sesi latihan langsung. Menjadi dianugerahkan nama CMC menunjukkan jurulatih mempunyai pemahaman yang terampil dan keupayaan untuk menggunakan 9 IAC Coaching Masteries® dalam sesi latihan langsung.

Untuk memastikan kejurulatihan yang berkualiti tinggi, IAC® mengesahkan jurulatih berdasarkan:

  1. Memartabatkan kesediaan untuk meneruskan pembelajaran dan pertumbuhan dalam penguasaan jurulatih dengan mengemukakan a Pelan Pembangunan Profesional Masteri.
  1. Menunjukkan pengetahuan dan kesedaran mengenai 9 IAC Coaching Masteries®, standard IAC yang sah dan etika dalam latihan, melalui peperiksaan dalam talian.
  1. Kemampuan menonjol untuk memasukkan 9 IAC Coaching Masteries® ke dalam kerja mereka dengan pelanggan melalui penilaian 2 tiga puluh hingga empat puluh lima minit sesi latihan rekod.

Coach Masteri Bertauliah (Certified Masteries Coach - CMC)

Seorang Penguasai Sarjana layak memohon untuk pensijilan Jurulatih Pengesahan Jurulatih (CMC).

Untuk menjadi Jurulatih Kepujian yang Diperakui, anda perlu mengemukakan 2 30-45 minit yang direkam sesi latihan dengan satu pelanggan, bersama-sama dengan transkrip bertulis dalam bahasa Inggeris (bekerja dengan klien yang berbeza untuk setiap sesi).

Sila ambil perhatian bahawa anda hanya perlu menghantar satu sesi latihan 30-45 yang direkod bersama dengan transkrip bertulis dalam bahasa Inggeris sehingga Jun 30, 2020.

Transkrip bahasa Inggeris mestilah verbatim, dan dalam dokumen Word (Lihat transkrip sampel di sini dan garis panduan di sini). Rekod-rekod ini akan disemak oleh Sijil IAC yang menilai demonstrasi 9 IAC Coaching Masteries® dan menjaringkan setiap Penguasaan menggunakan skala 1 hingga 5.

If 1 daripada skor rakaman anda pada peringkat MMC, anda mempunyai pilihan untuk menghantar rakaman lain (dengan transkrip Bahasa Inggeris bertulis) dalam tempoh enam bulan, untuk dipertimbangkan untuk pensijilan MMC.

Anda akan menerima Kad Scorecard anda, dengan maklum balas, dalam minggu 16 menerima sesi direkodkan anda dengan transkrip bertulis. Calon-calon yang berjaya akan dianugerahkan pensijilan Jurulatih Bersertifikat Jurulatih (CMC) bersama-sama dengan Kad Scorecard.

Ketahui lebih lanjut mengenai Proses penyerahan CMC

Master Masteries Coach

Penamaan Master Masteries Coach (MMC) diberikan kepada ahli yang telah menunjukkan pemahaman mengenai 9 IAC Coaching Masteries® dan menunjukkan penggunaan Mastery Master dalam 2 sesi latihan rekod.

Pengamal Penguasai atau Jurulatih Sarjana Dipertua boleh memohon untuk pensijilan Master Masteries Coach (MMC)

Untuk menjadi Master Masteries Coach, anda perlu menghantar dua sesi latihan 30-45 yang direkodkan dengan satu klien, bersama-sama dengan transkrip bertulis dalam bahasa Inggeris (bekerja dengan klien yang berbeza untuk setiap sesi) untuk penilaian.

Transkrip bahasa Inggeris mestilah verbatim, dan dalam dokumen Word (Lihat transkrip sampel di sini dan garis panduan di sini). Rekod-rekod ini akan disemak oleh Sijil IAC yang menilai demonstrasi 9 IAC Coaching Masteries® dan menjaringkan setiap Penguasaan menggunakan skala 1 hingga 5.

Kalaulah 1 daripada skor rakaman anda pada peringkat MMC, anda mempunyai pilihan untuk menghantar rakaman lain (dengan transkrip Bahasa Inggeris bertulis) dalam tempoh enam bulan, untuk dipertimbangkan untuk pensijilan MMC.

Anda akan menerima Kad Scorecard anda, dengan maklum balas, dalam minggu 16 menerima sesi direkodkan anda dengan transkrip bertulis. Calon yang berjaya akan diberikan pensijilan Master Masteries Coach (MMC) bersama-sama dengan Kad Scorecard.

Hubungi IAC®

e-mel IAC

Soalan?