Penyelidikan Coaching

Penyelidikan Coaching

Membina Masteri Coaching Melalui Penyelidikan

IAC® mengembangkan penguasaancoaching dengan menyokong dan menggalakkan penyelidikan coaching . Melalui penyelidikan, profesion coaching memperolehi kredibiliti dan validiti, serta meluaskan kemungkinan mengenai apa apa dan bagaimana menguasai coaching memberi kesan kepada dunia.

Kami menyokong penyelidikan dalam dua cara utama:

  1. Melalui penyebaran penyelidikan coaching
  2. Dengan menjana penyelidikan coaching

penyelidikan

Menyebarkan Penyelidikan Coaching

IAC® menggunakan penyelidikan coaching kontemporari untuk menyokong para coach IAC® untuk menjadi model kecemerlangan coaching. Salah satu cara yang dilakukan oleh IAC® , adalah dengan berkongsi maklumat di blog mengenai penyelidikan terkini.

Menjana Penyelidikan Coaching

IAC juga menyokong penyelidik dalam menjana penyelidikan untuk mendokumentasikan proses coaching, terutamanya berkaitan dengan para coach IAC® dan Masteri IAC®.

Ahli IAC® yang aktif menjana atau berhajat untuk menjana penyelidikan yang melibatkan para coach IAC®, y Masteri IAC®, penyelidikan yang akan memberi manfaat kepada ahli IAC® atau membantu pasukan IAC dalam menjana penyelidikan coaching yang bernilai dijemput untuk berhubung dengan kami.

Hubungi IAC®

e-mel IAC

Soalan?