Apakah Proses Penyerahan Rancangan Pembangunan Profesional Masteries:

Pelan Pembangunan Profesional Penguasaan adalah alat unik dan praktikal untuk pertumbuhan profesional dan peribadi. Ia adalah satu proses yang memberi kuasa yang membina komitmen terhadap pembelajaran dan pertumbuhan mereka. Ia adalah proses autonomi dan pemberdayaan. Ia adalah komitmen untuk kemajuan berdasarkan tanggungjawab diri.

IAC ingin membantu jurulatih menubuhkan tabiat untuk membuat Rancangan untuk dirinya sendiri dan untuk kliennya. Sesuatu yang dia boleh melaksanakan setiap tahun dari sekarang. Menentukan pelan yang boleh diukur dan boleh dilaksanakan setiap tahun akan membantu mewujudkan fokus dan hala tuju dalam kehidupan profesional dan peribadi jurulatih.

Matlamat pembangunan profesional mungkin berbeza setiap tahun, atau menjadi kesinambungan kemajuan yang jelas di jalan yang sedia ada. Pembangunan Profesional anda matlamat mesti menunjukkan hubungan langsung dengan 9 IAC Coaching Masteries®. Contoh aktiviti untuk Rancangan Pembangunan Profesional Sarjana.

Muat turun dan selesaikan template MPDP di sini:

Lihat Borang Contoh untuk panduan:

Objektif IAC adalah untuk menggalakkan dan menyokong pertumbuhan profesional yang berterusan untuk jurulatih. Anda akan menemui Pelan Pembangunan Profesional Penguasaan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anda yang berterusan sebagai jurulatih profesional.