Permohonan Chapter

Permohonan Chapter

Permohonan Chapter

Jika anda ingin memulakan bab, sila hantar permohonan yang lengkap. Anda akan menerima satu salinan permohonan anda melalui e-mel.
Jika anda mempunyai sebarang soalan tambahan, sila hubungi Penyelaras bab.

  • Masukkan "Maya" jika anda memohon untuk memulakan bab maya.
  • ex. http://example.com
  • Bidang ini adalah untuk tujuan pengesahan dan sepatutnya dibiarkan tidak berubah.

Hubungi IAC®

e-mel IAC

Soalan?