Permohonan Chapter

Permohonan Chapter

Permohonan Chapter

Jika anda ingin memulakan bab, sila serahkan aplikasi yang lengkap. Anda akan menerima salinan permohonan anda melalui e-mel. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tambahan, sila hubungi Penyelaras Bab.- Chapters@certifiedcoach.org
  • Masukkan "Maya" jika anda memohon untuk memulakan bab maya.
  • ex. http://example.com
  • Bab-bab perlu diasaskan sekurang-kurangnya dengan tiga ahli IAC. Sila sertakan data mereka. Jika terdapat lebih banyak, masukkan mereka dalam Apa-apa maklumat lain Terima kasih.
  • Bidang ini adalah untuk tujuan pengesahan dan sepatutnya dibiarkan tidak berubah.

Hubungi IAC®

e-mel IAC

Soalan?