Permohonan Chapter

Jika anda ingin memulakan bab, sila hantar permohonan yang lengkap. Anda akan menerima satu salinan permohonan anda melalui e-mel.
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tambahan, sila hubungi Penyelaras Bab.- Chapters@certifiedcoach.org

  • Masukkan "Maya" jika anda memohon untuk memulakan bab maya.
  • ex. http://example.com
  • Bab-bab perlu diasaskan sekurang-kurangnya dengan tiga ahli IAC. Sila sertakan data mereka. Jika terdapat lebih banyak, masukkan mereka dalam Apa-apa maklumat lain Terima kasih.
  • Bidang ini adalah untuk tujuan pengesahan dan sepatutnya dibiarkan tidak berubah.