Jawatankuasa Update Corner: Apa yang telah pelbagai jawatankuasa di IAC sehingga?

pelesenan
Charlie Boyer

Jawatankuasa Pelesenan terus memberi tumpuan beberapa mesyuarat seterusnya untuk mendapatkan jelas di sekitar beberapa isu:

(1) kategori lesen, menjelaskan kelayakan, manfaat, dan unjuran hasil bagi pemegang lesen;

(2) menjelaskan perbezaan antara pelesenan dan persediaan untuk pensijilan; dan

(3) pengembangan kemungkinan peranan pemegang lesen dalam membantu menyediakan pelanggan mereka untuk peperiksaan pensijilan bertulis dan mengemukakan Pelan Pembangunan Profesional. Kami telah mempunyai beberapa perbincangan menarik dan produktif dalam usaha kami kejelasan dan kesederhanaan, serta meneroka idea dan benang perbincangan baru. Ia lebih kepada kerja dalam proses.

Apakah pandangan anda, idea, cadangan mengenai Pelesenan dan peranannya dalam IAC? ahli Jawatankuasa Deb Chisholm, Pepe Del Rio, Eduardo Vier dan Charlie Boyer mengalu-alukan cadangan dan komen anda. Hubungi Jawatankuasa Pelesenan di: licensing@certifiedcoach.org.