IAC Jurulatih Bertauliah

Kami ingin mengucapkan tahniah kepada jurulatih yang berikut
baru-baru ini lulus peperiksaan pensijilan IAC dan mencapai penamaan IAC-CC!

Catherine
Miller, IAC-CC
(Kanada)