IAC Jurulatih Bertauliah


Kami ingin mengucapkan tahniah kepada jurulatih berikut yang baru-baru ini
lulus peperiksaan pensijilan IAC dan mencapai penetapan IAC-CC!

Jean Gran, IAC-CC (Amerika Syarikat)