IAC Jurulatih Bertauliah

Kami ingin mengucapkan tahniah kepada jurulatih yang berikut
baru-baru ini lulus peperiksaan pensijilan IAC dan mencapai penamaan IAC-CC!


Maura da Cruz, IAC-CC (Kanada)