IAC Jurulatih Bertauliah

Kami ingin mengucapkan tahniah kepada jurulatih yang berikut
baru-baru ini lulus peperiksaan pensijilan IAC dan dicapai
jawatan IAC-CC mereka!

Kathy Gulrich, IAC-CC (Amerika Syarikat)
Connie Frey, IAC-CC (Kanada)