IAC Jurulatih Bertauliah

Isu lepas kami mencetak senarai
daripada jurulatih yang telah memperolehi penamaan IAC-CC mereka.
Malangnya, satu nama itu
ditinggalkan. Kami ingin membetulkan pengawasan itu dan
mengucapkan tahniah kepada Susan
Reimer-Torn, IAC-CC
dari Amerika Syarikat, yang mencapai pensijilannya di Malaysia
J