IAC Jurulatih Bertauliah

Tahniah
kepada Kate Siner Francis dari Providence, RI, United
Negara-negara yang baru-baru ini memperolehi Jurulatih Sarjana Certified, CMC (IAC)
penunjukan!