Bahagian 2 Penyerahan Sijil


perhatian semua jurulatih mengemukakan penyerahan pensijilan untuk
Bahagian 2. Terdapat perubahan alamat. Tolong
mel
penyerahan kepada:

Gambaran Keseluruhan Pensijilan IAC
Pensijilan
Kotak 341
Sorrento, BC V0E 2W0
Kanada

Ini
termasuk Pengecualian Kerahsiaan.

Rakaman boleh
juga dihantar melalui e-mel

certification@certifiedcoach.org
.