Pulau Pinang, Malaysia

Bab
Pemimpin
Cik Lay Pin Lim
Pasukan Bab Encik Martin Puay Lun Ang Encik Poh Hin Ang Encik Hock Soon Neoh
Telefon Whatsapp + 6-012-4059342
E-mel IACpenang@certifiedcoach.org
IAC Pulau Pinang, Malaysia wujud untuk memberi inspirasi dan memperkasakan komuniti pelajar dalam Kejurulatihan: Memperluas jalan ke Kejurulatihan Jurulatih. Dan dengan itu membina dan menyemarakkan komuniti jurulatih pemimpin perubahan dalam semua bidang masyarakat dan kehidupan!
Telah ditubuhkan pada 7 pada bulan Mei 2019, menjadi platform dan tempat pertemuan bagi semua orang yang ingin membuat perbezaan untuk diri mereka dan orang lain melalui pembinaan di kawasan Pulau Pinang, Malaysia.

Aktiviti Bab: Tinggal untuk acara rangkaian seterusnya, berkongsi perkembangan dan kemajuan profesion.