DASAR PRIVASI

November 2015

SKOP:

Polisi ini direka untuk memaklumkan anda tentang Persatuan Antarabangsa dasar Bimbingan (IAC) mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat yang kami terima daripada pemohon pensijilan bagi IAC Coaching Masteries®. Dengan mengemukakan permohonan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. IAC boleh mendedahkan maklumat yang diterima daripada pemohon pensijilan mana IAC semunasabahnya mempercayai bahawa pendedahan maklumat tersebut adalah perlu untuk mematuhi undang-undang (termasuk mahkamah dan perintah kerajaan, dan sepina sivil) atau kepada ejen IAC dan penasihat supaya mereka dapat menyediakan perkhidmatan kepada IAC, dan hanya di bawah sekatan kerahsiaan yang ketat.

MAKLUMAT COLLECTION, PENGGUNAAN DAN PERKONGSIAN:

Maklumat Peribadi:

Semasa memohon IAC Coaching Masteries Certification, kami mungkin meminta anda untuk menyediakan kami dengan maklumat tertentu yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh digunakan untuk mengekalkan aliran tanpa gangguan komunikasi untuk menyediakan maklumat terkini berkaitan mengenai pensijilan IAC. Maklumat peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada (pemohon) Nama, alamat, telefon, atau apa-apa maklumat lain yang dianggap perlu untuk mengekalkan komunikasi.

Kandungan Audio / Video:

Sebarang kandungan audio atau video di Laman ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh diduplikasi oleh pelawat. Para peserta telah mengeluarkan kandungan tersebut kepada IAC secara bertulis dan tidak mempunyai hak.

KESELAMATAN:

Kami mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi maklumat anda. Apabila anda menyerahkan maklumat sensitif melalui laman web ini, maklumat anda dilindungi kedua-dua dalam talian dan luar talian. Di mana sahaja kita mengumpul maklumat sensitif, maklumat yang disulitkan dan dihantar kepada kami dengan cara yang selamat. Anda boleh mengesahkan ini dengan mencari ikon kunci tertutup di bahagian bawah pelayar web anda, atau mencari "https" pada awal alamat laman web. Walaupun kami menggunakan penyulitan untuk melindungi maklumat sensitif dihantar dalam talian, kami juga melindungi maklumat anda di luar talian. Hanya pekerja yang memerlukan maklumat untuk melaksanakan kerja yang khusus (contohnya, bil atau perkhidmatan pelanggan) diberi akses kepada maklumat peribadi. Komputer / pelayan di mana kami menyimpan maklumat peribadi yang disimpan dalam persekitaran yang selamat.

Persatuan Pelatih Antarabangsa (IAC) mengiktiraf kepentingan melindungi privasi pengguna kami. Untuk itu kami telah mencipta kenyataan privasi dan dasar spam untuk menunjukkan komitmen kami terhadap privasi. Maklumat mengenai bagaimana kandungan Tapak boleh dan tidak boleh digunakan juga disenaraikan di bawah. Sila ambil perhatian bahawa undang-undang dan peraturan spam di atas dan di luar polisi IAC mungkin dikenakan untuk mesej elektronik komersil yang dihantar kepada individu yang telah memilih untuk menyenaraikan maklumat hubungan mereka di laman web IAC.

Maklumat apa yang dikumpul

IAC dan syarikat Web hosting, yang bertindak sebagai ejen IAC, mengumpul dan menyimpan maklumat teknikal mengenai lawatan anda ke laman web kami. Kami menggunakan maklumat ini untuk tujuan statistik untuk membuatkan Tapak kami lebih mudah untuk pelawat dan maklumat yang kami kumpulkan tidak diberikan kepada mana-mana pihak ketiga yang lain. Secara khusus, kami mungkin merekodkan:

  • Nama domain dari mana anda mengakses Internet.
  • Alamat Internet laman web dari mana anda sampai ke laman web kami, jika ada.
  • Jenis perisian yang melayari web dan sistem pengendalian yang anda gunakan untuk melihat Laman kami.
  • Tarikh dan masa anda mengakses laman kami.
  • Laman-laman yang anda lawati pada Laman kami.
  • Jumlah masa yang dihabiskan di Laman ini.
  • Beberapa bahagian dalam laman IAC boleh menggunakan "cookie" yang merupakan fail diletakkan di atas cakera keras komputer anda, yang membolehkan IAC pelayan Web untuk log halaman yang anda gunakan dalam laman IAC dan untuk menentukan sama ada anda telah melawat laman sebelum . Pelayan IAC menggunakan maklumat ini untuk menyediakan ciri-ciri tertentu semasa lawatan anda ke laman web ini. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk memberi amaran kepada anda apabila penempatan kuki diminta dan membuat keputusan sama ada atau tidak untuk menerimanya. Dengan menolak kuki, beberapa ciri-ciri yang terdapat di laman tidak boleh berfungsi dengan baik. Kami tidak menggunakan cookies untuk mengumpul maklumat peribadi (alamat e-mel, dan lain-lain)

Sepanjang laman web mungkin ada borang yang meminta maklumat, produk, dan perkhidmatan. Bentuk-bentuk ini biasanya meminta maklumat untuk dihubungi (seperti telefon, alamat atau e-mel), maklumat kewangan (seperti nombor kad kredit anda), dan maklumat demografi (contohnya, kategori produk syarikat, bidang kepentingan, lokasi, dan lain-lain maklumat hubungan.) dari bentuk-bentuk ini digunakan untuk menghantar IAC Coaching Masteries, bahan-bahan promosi atau maklumat keahlian yang anda meminta.

BAGAIMANA MAKLUMAT DIKUMPULKAN DIGUNAKAN

data demografi dan profil dikumpulkan di Tapak kami mungkin akan ditambah kepada pangkalan data yang disenggarakan oleh IAC untuk menyesuaikan pengalaman laman web anda. Ia boleh digunakan untuk menghubungi pengguna halaman ini untuk kaji selidik dalam talian atau tujuan advokasi jika pengguna itu telah membayangkan minat. Tiada maklumat peribadi dikongsi atau dijual kepada pihak ketiga.

PAUTAN KE LAMAN LAIN

Laman ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. IAC tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi laman web tersebut. Kemasukan pautan ke laman web di luar, sama ada dalam iklan atau kawasan kandungan laman web IAC, bukan merupakan sokongan laman web atau jaminan bahawa maklumat yang terkandung di dalam adalah tepat.

Forum AWAM

Laman kami boleh membuat pelayan senarai dan forum Web disediakan untuk penggunanya. Apa-apa maklumat yang didedahkan di kawasan-kawasan ini menjadi maklumat awam, dan anda perlu berhati-hati apabila membuat keputusan untuk mendedahkan maklumat peribadi atau perniagaan.

KESELAMATAN

Laman kami menggunakan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan untuk melindungi maklumat yang dikumpul dalam talian termasuk firewall untuk melindungi kehilangan, penyalahgunaan dan pengubahsuaian maklumat di bawah kawalan kami. Penggunaan langkah-langkah keselamatan tidak adalah satu jaminan bahawa maklumat yang diberikan melalui Internet tidak akan dipintas.

PILIHAN / OPT-OUT ATAU PEMBETULAN / MAKLUMAT TERKINI

Pengguna Tapak kami mempunyai peluang untuk tidak memilih menerima komunikasi daripada kami. Sekiranya anda tidak lagi mahu menerima apa-apa komunikasi pada masa hadapan atau perlu menukar atau mengubah suai maklumat yang disediakan sebelum ini, sila hantar emel kepada Persatuan Pelatih Antarabangsa, certification@certifiedcoach.org.

PERUBAHAN TERMA PRIVASI

IAC berhak untuk mengubah dasar privasi. Sebarang perubahan kepada dasar ini akan dipaparkan di halaman ini.

Laman ini dikawal dan dikendalikan oleh IAC dari pejabatnya di Amerika Syarikat. IAC tidak membuat pernyataan bahawa bahan-bahan, maklumat, atau kandungan yang disediakan di atau melalui Laman ini adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain, dan akses kepada mereka dari wilayah di mana bahan-bahan, maklumat, atau kandungan yang menyalahi undang-undang adalah dilarang. Mereka yang memilih untuk melayari laman web ini dari lokasi lain berbuat demikian atas kerelaan mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berkenaan.

KANDUNGAN LAMAN

Anda boleh mengakses, memuat turun dan mencetak bahan-bahan di laman web ini untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda. Anda tidak boleh mengubah, menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan, melaksanakan, menghasilkan semula, menerbit, lesen, membuat karya terbitan daripada, memindahkan, atau menjual mana-mana maklumat, perisian, produk atau perkhidmatan yang diperolehi dari laman ini tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada IAC. Tambahan pula, anda tidak boleh menggunakan bahan yang didapati di Laman ini pada mana-mana laman web lain atau dalam persekitaran rangkaian tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada IAC.

Semua bahan-bahan di laman ini (dan juga organisasi dan susun atur laman web ini) dimiliki dan hak cipta oleh Persatuan Antarabangsa Coaching. © Copyright Antarabangsa Persatuan Bimbingan (IAC). Hak cipta terpelihara. Tiada pembiakan, pengedaran atau penghantaran bahan-bahan yang dilindungi hak cipta di laman ini adalah dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada IAC.

POLISI SPAM

maklumat hubungan ahli / jurulatih disertakan pada laman IAC tidak disiarkan untuk tujuan mempromosikan / memasarkan produk / perkhidmatan kepada jurulatih, tetapi adalah terutamanya disiarkan untuk tujuan untuk membolehkan pelanggan berpotensi jurulatih untuk berhubung dengan jurulatih. Semua e-mel lain dan komunikasi elektronik dengan ahli-ahli perlu mematuhi prinsip-prinsip berikut:

Anda sepatutnya mempunyai hubungan terdahulu dengan orang yang menerima e-mel anda. (Seseorang yang memberi anda kad perniagaan mereka boleh diterima dalam hal ini-ia bermaksud kebenaran untuk dihubungi. Begitu juga jika seseorang telah menghantar e-mel kepada anda.)
Alamat "dari" dan "balasan" yang sah mesti disertakan dengan setiap mesej.
Sekiranya anda mempunyai senarai langganan, anda perlu menghantar e-mel pengesahan bahawa orang itu mahu berada dalam senarai.

Perlu sentiasa menjadi cara cepat untuk berhenti melanggan dari sebarang senarai mel.
Apa-apa permintaan untuk melepaskan surat dari individu atau organisasi hendaklah dengan cepat dihormati.
Aduan yang melibatkan pelanggaran dasar ini boleh dianggap sebagai pelanggaran Kod Etika IAC, dan oleh itu dirujuk kepada Lembaga Pengarah untuk pertimbangan mereka. Sekiranya mereka mendapati pelanggaran berlaku, remedi mungkin diperlukan. Sanksi juga boleh dikenakan seperti menggantung atau menamatkan keahlian dan / atau kepercayaan jurulatih dengan IAC.
Sila ambil perhatian bahawa undang-undang dan peraturan spam di atas dan di luar polisi IAC mungkin terpakai untuk mesej elektronik komersil yang dihantar kepada individu yang telah memilih untuk menyenaraikan maklumat hubungan mereka di Laman IAC.

menghubungi IAC

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai pernyataan privasi ini, amalan-amalan laman ini, atau urusan anda dengan laman web ini, sila hubungi:

Persatuan Antarabangsa Coaching

Peti Surat 158555

Nashville, TN 37215

PERUBAHAN KEPADA DASAR PRIVASI INI:

Persatuan Antarabangsa Bimbingan (IAC) boleh mengemas kini Program Permohonan ini Dasar Privasi dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di Laman ini. Anda dinasihatkan untuk mengkaji semula Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk sebarang perubahan.

Dasar Privasi Aplikasi Program dan amalan privasi IAC akan tertakluk secara eksklusif kepada undang-undang Negeri New Mexico di dalam Amerika Syarikat. IAC tidak membuat pernyataan bahwa Dasar dan amalannya mematuhi undang-undang negara lain.

HUBUNGI KAMI:

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi IAC.