IAC Puerto Rico

Pemimpin Bab Dra Maria De Los Angeles Rivera
Pemimpin kumpulan Vice Chapter leader – Chary Piñeiro
Tresuarer- Jose Cancel
Secretary – Rosa Rivera
Vocal – Irma Ruffat
Telefon + 1 787-455-1800
E-mel iacpuertorico@certifiedcoach.org
FAcebook @IACPuertoRico https://www.facebook.com/IACPuertoRico/
Instagram IACPuertoRico (tidak lama lagi)
Twitter
Media sosial

Aktiviti Bab semak dengan Pemimpin Bab atau Media Sosial kami