Penyelidikan Berasaskan Masteri Coaching

Coaching Cross-Budaya: Temu bual dengan penyelidik bimbingan, Céline Rojon

Baru-baru ini, Céline Rojon dan A. McDowall menerbitkan kertas kerja dalam Jurnal Berasaskan Bukti Coaching dan Mentoring bertajuk "Rangka Kerja Kebudayaan orientasi (COF) soal selidik penilaian dalam kejurulatihan silang budaya:. A silang pengesahan dengan Wave Focus Styles" Walaupun salah satu matlamat kajian ini adalah untuk menilai ukuran diri laporan baru yang dibangunkan untuk digunakan dalam silang budaya bimbingan, apa yang terutamanya kepada mengamalkan jurulatih adalah siasatan terhadap perbezaan budaya keupayaan antara Britain dan Jerman dan pengenalpastian isu-isu yang boleh memberi makan kepada panduan amalan terbaik untuk menggunakan COF (Rosinski, 2007) dalam bimbingan, terutamanya dalam konteks budaya.

ahli IAC, tekan di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang bekerja dengan alat penilaian kejurulatihan seperti COF, serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan apabila melakukan latihan silang budaya.