Lihat sambungan, berasa sambungan, tinggal sambungan

Hubungan

"Lihat sambungan, berasa sambungan, tinggal sambungan," adalah mesej bahawa sami Buddha, penyokong Karmapa Ogyen Trinley Dorge dalam penerbitan baru-baru ini, "saling berkaitan." Ia adalah mesej ia bukan novel mahupun yang baru. Sebaliknya, ia adalah salah satu yang telah wujud sejak zaman purba tetapi dengan perkaitan yang semakin meningkat bagi dunia yang kita mendiami hari ini.

Paradoks, kita mendapati bahawa kuasa-kuasa yang semakin menggerakkan kita ke arah dunia yang 'rata' dan saling sedang disekat oleh tentera memecah belah, tahan idea pergantungan. Adalah diketahui umum bahawa jalan untuk saling bermula dengan penerimaan kita saling bergantung.

Sebagai masyarakat yang meletakkan premium pada identiti individu dan bakat ia sering sukar untuk menerima tanggapan yang saling bergantung. Jika konsep "I" atau "saya" adalah dominan dalam identiti kita kita berfungsi sebagai entiti bebas, yang menghalang penerimaan kami pergantungan. Membawa perubahan dalam kesedaran kolektif semestinya perlu bermula dengan transformasi diri dalaman kita.

Coaching membantu menyokong transformasi ini dengan membina kesedaran diri di peringkat individu dan masyarakat.

Des Walsh sebahagian daripada pasukan pengasas daripada IAC. Dalam perbualan baru-baru ini kami, Des menyebut IAC Pengasas, Thomas Leonard, telah digambarkan sebuah organisasi yang akan membawa bersama-sama dan mengikat komuniti jurulatih. Malah, usaha awal Thomas, CoachVille, telah dinamakan untuk menunjukkan sebuah kampung bimbingan maya, di mana masyarakat kejurulatihan boleh bertemu, melibatkan diri dan belajar daripada satu sama lain.
Seperti yang kita bergerak ke hadapan IAC merancang untuk menawarkan platform untuk masyarakat kejurulatihan antarabangsa yang menyokong 'melihat,' perasaan dan hidup 'tahap saling. Kami berharap bahawa anda akan menjadi peserta yang aktif dalam misi ini.

Untuk berkongsi lanjut mengenai topik ini, sila berhubung dengan saya di president@certifiedcoach.org.

Dengan penghargaan,
Krishna Kumar