Shenzhen, China

Shenzhen, China

Bab Presiden Benny Cheung
Telefon + 86 13714777729
E-mel IACshenzhen@certifiedcoach.org
Alamat Bab Shenzhen, China
Media sosial
Blog iacsz.blogspot.com
#Latihan #IACCoachingMasteries#TheMagicOfTheIACMasteries #China #HongKong #Taiwan
今年 3 月 11 日 月 前, 我们 aanarch IAC 成立 16 週年.我们 邀请 您 我們 一起 这rok, 並 加入 使命, 學習 和 拓展 教練大師 的 道路. www.certifiedcoach.org IAC® 的 籌設 作業 始於 2002 年 的 月, 由 湯玛斯 · 里歐納德 (Thomas J. Leonard) (一般 通常 都 認定 他 是 現代 教練 行業 之 父) 所 領導 创設. 湯玛斯 是 大師級 教練 的 翹楚 及 典範 .IAC® 正式 成立 於 11 年 三月 2003 日, 湯瑪斯 過世 後 整整 一个月. 雖然 他 沒有 在 这里 看著 这 協會 正式 成立, 我们 知道 他 會 对其教練 與 受 教練 者 的 使命 與 期望 由 IAC® 實现 的 方式 感到 自豪 ®. 托馬斯 一直 在 問 「是 什麼 區隔 出 一位 偉大 的 教練? 如何 找到 一位 偉大 的 教練? 还有, 我 如何 可以 知道 我 是 一位 偉大 的 教練? 」托馬斯 的 追求 找到 - 教 - 这些 答案 带动 创造 2 不同 的 教練 培訓 計劃 和 建立 國際 標準 認證 的 教練. 他 的 一個 在 他 去世 前 的IAC® 为了 有 一個 認證 程序, 这 远远 超出 了 簡單 的 學術 或 職業 資格 - 遠遠 超出 了 教練 組 的 智慧 理解 - 和 承認 有 很多 路 可以 融會貫通, 包括 其他 的 生活 和 職業 经历的 过程. 在 IAC® 擁抱 普世 指導 思想, 原則, 熟練, 標準 和 使 一個 教練 大師级教練 的 行為, 不論 職業, 地域, 或 以前 的 學校 教育. 可行 的 和 相關 教練 協會, 像 教練 自己, 必須 發展 and 需要 和 行業, 我们 的 會員 的 期望, 而 我們 所 服務 的 客戶 響應. 你 應該 期望 無論 從 IAC 少 ®. 这个 造型, dalam 2005 的 IAC® 承擔 演變 教練 的 標準, 包括 全球 視野 的 任務. 過 了 24 個 月 內, 即 發達 教練 掌握, 在 IAC 教練 支配 系列的 新 举措 队 ®, 勤奮 工作 提供 了 指導 教練 的 體现, 文化 差異意識 的 普遍 原則, 以及 教練 的 理解 不断 發展 技能 的 典範. 制定 和 实施 的 4 相 由 多個 國家 的 教練 和 各種 教練 機型 的 團隊創建. 請 參閱 教練 名单 英華 之 友 ® 頁. 一个 人 被 吸引 到 教練 的 原因, 它 周围 的 離開 围繞 從 "一切 照舊 ". 有 一个 響亮 的 呼籲 在 世界 上 的 積極 變化, 而 这个 職業 被 設計 為 這種 變化 的 動力.. . #Coaching #IACAnniversary #AniversarioIAC#IAC 週年 慶典 Chapter Activities
IAC 九大 精粹 「魅力 大 学堂」 - The Magic of the IAC Coaching Masteries® 北京 / 香港 / 台北 / 吉隆坡 / 新加坡 时间: 晚上 8: 30 Zoom 会议 室 连结 网址 :( 会议 前 发出) 在 此 直接 註冊 網絡 研)會 系列:http://bit.ly/2RXoCdz
我们 從 IAC 的 DNA 開始 IAC 总会 会长: Pepe Del Rio (墨西哥) IAC 总会 下 任 会长 (2020-2021): Shan Moorthi (马来西亚) 亚洲 华人 IAC 代表: Leanne Chan (香港) Monica Siu (香港), 林美杏 Mei Hsin (Mandy) (台灣), 翻譯: 庞迪 Denise pang (新加坡), 岳 迎 Mary (中国 大陆) 場 控: 黄大偉 David (台灣) 精粹 # ### 1 1 / 2019 / 7 Grace Yang, Jiangsu, China / Jonny Lee, Taiwan / Vicky Lee, Taiwan / Fan Que, Jiangsu, China / Jinny Wang, Taiwan / Chen Cuixia, / Mary Lu, Jiangsu, China # 11 2 / 2 / 2019 Monica Siu, Hong Kong / Audrey Chen, Jiangsu, China / David Lin, Taiwan / Daisy Hua, 7 / 18 Mary Yue, Jiangsu, China / Zeng Yulin, Taiwan / Alic Koon, Hong Kong / Grace Zhang, Jiangsu, China 精粹 # 3 Masteries # 3 2019 / 7 / 25 Angela Zhao, Jiangsu, China / Qian Peng, Jiangsu, China / Chen Fangjun, Taiwan / Monica Siu, Hong Kong 精粹 # 4 Masteries # 4 2019 / 8 / 1 Amy Zhu, Jiangsu, China / Ruby Wu, / Leanne Chan, Hong Kong / Denise Pang, Singapura # 5 Masteries # 5 2019 / 8 / 8 Monica Siu, Hong Kong / Roger Shen, Jiangsu, China / Dolphin Chen, Taiwan / Mandy Lin, 6 / 6 / 2019 Lucy Lu, Jiangsu, China / Vivian Zheng, Taiwan / Ricky Dai, Taiwan / Leanne Chan, Hong Kong # 8 Masteries # 15 7 / 7 / 2019 Ze Hui. Singapura / Wei Shiqiang, Taiwan / Mandy Lin, Taiwan / Maria Xu, Jiangsu, China 在 此 直接 註冊 網絡 研討會 系列:http://bit.ly/2RXoCdz
La imagen puede contener: texto
我們 是 什麼 以及 我們 做 了 什么 可以 增强 我們 的 成果 並 建立 我們 的 現实. IAC Coaching Masteries® 為 我們 提供 了 改善 溝通 和 关係 (個人和 專業) 的 基礎. 我們 慶祝 對 發現, 成長 和 转型 說 "是". #Coaching#IACCoachingMasteries #IACCoaching
Aktiviti Bab: Sila hubungi presiden untuk maklumat mesyuarat Pengasas 2007: Zhang Yonghui

Hubungi IAC®

e-mel IAC

Soalan?