IAC®ေဒသဆိုင္ရာ အသင္းမ်ား

IAC®ေဒသဆိုင္ရာ အသင္းမ်ား

ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ

အခနျးတှငျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်IAC သည္ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈပညာ (Coaching Mastery)ကို ၿပီးေျမာက္ေရာက္ရွိ ေစမည့္လမ္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးေသာတာ၀န္ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။TM.

ထိုတာ၀န္မ်ားကိုျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလူသားမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားေျပာင္းလဲ တိုးတတ္ေစရန္ အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ေနၾကေသာ ဌာေနအသင္းမ်ားတို႔သည္ အေရးၾကီးေသာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

IACအသင္း၀င္မ်ားက အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈပညာမ်ားႏွင့္ IAC အေၾကာင္းကိုေျပာဆို ရာတြင္ တစ္စတစ္စေျပာင္းလဲတိုးတတ္မႈကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္လႊားအလင္းျပျခင္းစံႏႈန္း မ်ားကိုက်င့္ၾကံျပဳမူျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကိုေျပာၾကပါသည္။ အလင္းျပျခင္း၏သဘာ၀အရပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္လာရေပမည္။

သို့သော်ဒီအထီးကျန်မှုတွေအတွက်ဖြစ်ပျက်မထားဘူး။ နည်းပြအလုပ်ကိုစံချိန်စံညွှန်းများတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်မှမကျြနှာကိုအွန်လိုင်းနှင့် face- နှစ်ဦးစလုံးအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်သူကိုကြှမျးကနည်းပြကလျှောက်ထားကြသည်။ IAC®အခနျးကွီးနည်းပြ client ကိုအတွေ့အကြုံများ, ကြီးသောစိတ်ကူးများ, သူတို့ကလေ့လာသင်ယူကြသင်ခန်းစာများအဖြစ်ရှယ်ယာမျှဝေအသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်တွေကိုဖန်တီးသောတစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးခွငျးအားဖွငျ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ကြသည်။ တန်ဖိုးကျင့်ဝတ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်တစ်ဦးပင်မြင့်မားအဆင့်အထိနည်းပြ၏လယ်ပြင်ပြုစုပျိုးထောင်ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကြောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်ခွဲဝေမှုရလဒ်များကို၏ဤအဆင့်အထိ။

ဒီအရာမ်ားသည္ ေဒသတြင္းတတ္ၾကြတဲ့ IAC ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕ IAC CHAPTERS မ်ားမွတဆင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ အလင္းျပသူမ်ားစုေပါင္းၾကရာမွ ျဖစ္ေပၚလာၾကပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚလာရာတြင္

 • အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျခားဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာရပ္၀န္းမွေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအေၾကာင္း မွ်ေ၀ေပးသည္မ်ားကိုနားဆင္ရန္။
 • မိမိတို႔၏လက္ရွိအရည္အေသြးမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္သာမက မိမိတို႔၏အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတတ္ေစရန္အတြက္ အသစ္ေသာနည္းစနစ္မ်ားကိုသင္ယူရန္အတြက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စယ္မီနာမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈသင္တန္းမ်ားတတ္ရန္။
 • အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ား အလင္းျပျခင္းရပ္၀န္းႏွင့္ ဤအလင္းျပျခင္းပညာ၏ ကမၻာေျမၾကီးအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈပို၍တိုးလာျခင္း အစရွိသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္စီေလ်ာ္ေသာအေတြးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပး ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္။
 • အာမခံၫႊန္းေပးျခင္း၊ ကူညီလမ္းၫႊန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပို၍ ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခက်ႏွင့္ၿပီးေသာအလင္းျပသူမ်ားသာမက ႏုသစ္ေသာ အလင္းျပသူမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မိတ္ဖြဲ႕ရန္။
 • အလင္းျပျခင္းကၽြမ္းက်င္မႈပညာ (Coaching Mastery)အတြက္ ျဖည့္စြက္သင္ယူျခင္းႏွင့္အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ပညာရွင္ပီသေစရန္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေလ့က်က္ၿပိဳးေထာင္ရန္။
 • မိမိတို႔၏ဌာေနစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ အလင္းျပသူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဖိုရမ္ႏွင့္ "အမ်ားအသံ" က႑ကို ဖန္တီးေပးရန္။
 • မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း၊ အတူရယ္ေမာျခင္းႏွင့္အျပန္အလွန္စစ္မွန္ေသာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအားျဖင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕သားမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ရန္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ IAC ေဒသတြင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား (IAC Chapters) သည္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္သမွ်အရာရာတိုင္း တြင္ IAC ၏တန္ဖိုးကို လက္ေတြ႕ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည္။

 • သက္ဆံုးတိုင္ သင္ယူတတ္ျခင္း
 • ဆန္းသစ္တီထြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း
 • မတူကြဲျပားျခင္း ႏွင့္ အတူတကြပါဝင္ျခင္း
 • မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း ႏွင့္ ႀကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
 • ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း
 • ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေတြးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ
 • ခံႏိုင္ရည္အား ႏွင့္ တာဝန္ခံမွု
 • စိတ္တြင္းျငိမ္ခ်မ္းမွုႏွင့္ ဗဟိုျပဳမွု
 • သမာဓိ ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္မား မွု

IAC ၏ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕မ်ား (IAC Chapters)မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကမၻာထဲတြင္ အလင္းျပျခင္းပညာကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးကို ကူညီ ေပးသည္။

သင္သည္ႏုနယ္ေသာ အလင္းျပသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အၾကံဳၾကြယ္၀ေသာ အလင္းျပသူ Master တစ္ဦးျဖစ္ေနေသာ္လည္း စိတ္တူကိုယ္တူပညာရွင္မ်ားခ်င္း ေတြ႕ဆံုရျခင္း၏ တန္ဖိုးသည္ အတိုင္းအဆမဲ့ျမင့္မားလွေပသည္။

(IAC Chapters) IAC ဌာေနအသင္း မ်ား® မ်ားကို ရွာပါ။

IAC®ကိုဆက္သြယ္ပါ

အီးမေးလ်ပို့ရန်ပိတ်ပင်

ေမးခြန္း