ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ

အခနျးတှငျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်IAC သည္ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈပညာ (Coaching Mastery)ကို ၿပီးေျမာက္ေရာက္ရွိ ေစမည့္လမ္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးေသာတာ၀န္ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။TM.

ထိုတာ၀န္မ်ားကိုျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလူသားမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားေျပာင္းလဲ တိုးတတ္ေစရန္ အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ေနၾကေသာ ဌာေနအသင္းမ်ားတို႔သည္ အေရးၾကီးေသာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

IACအသင္း၀င္မ်ားက အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈပညာမ်ားႏွင့္ IAC အေၾကာင္းကိုေျပာဆို ရာတြင္ တစ္စတစ္စေျပာင္းလဲတိုးတတ္မႈကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္လႊားအလင္းျပျခင္းစံႏႈန္း မ်ားကိုက်င့္ၾကံျပဳမူျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကိုေျပာၾကပါသည္။ အလင္းျပျခင္း၏သဘာ၀အရပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္လာရေပမည္။

သို့သော်ဒီအထီးကျန်မှုတွေအတွက်ဖြစ်ပျက်မထားဘူး။ နည်းပြအလုပ်ကိုစံချိန်စံညွှန်းများတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်မှမကျြနှာကိုအွန်လိုင်းနှင့် face- နှစ်ဦးစလုံးအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်သူကိုကြှမျးကနည်းပြကလျှောက်ထားကြသည်။ IAC®အခနျးကွီးနည်းပြ client ကိုအတွေ့အကြုံများ, ကြီးသောစိတ်ကူးများ, သူတို့ကလေ့လာသင်ယူကြသင်ခန်းစာများအဖြစ်ရှယ်ယာမျှဝေအသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်တွေကိုဖန်တီးသောတစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးခွငျးအားဖွငျ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ကြသည်။ တန်ဖိုးကျင့်ဝတ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်တစ်ဦးပင်မြင့်မားအဆင့်အထိနည်းပြ၏လယ်ပြင်ပြုစုပျိုးထောင်ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကြောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်ခွဲဝေမှုရလဒ်များကို၏ဤအဆင့်အထိ။

ဒီအရာမ်ားသည္ ေဒသတြင္းတတ္ၾကြတဲ့ IAC ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕ IAC CHAPTERS မ်ားမွတဆင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ အလင္းျပသူမ်ားစုေပါင္းၾကရာမွ ျဖစ္ေပၚလာၾကပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚလာရာတြင္

 • အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျခားဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာရပ္၀န္းမွေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအေၾကာင္း မွ်ေ၀ေပးသည္မ်ားကိုနားဆင္ရန္။
 • မိမိတို႔၏လက္ရွိအရည္အေသြးမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္သာမက မိမိတို႔၏အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတတ္ေစရန္အတြက္ အသစ္ေသာနည္းစနစ္မ်ားကိုသင္ယူရန္အတြက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စယ္မီနာမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈသင္တန္းမ်ားတတ္ရန္။
 • အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ား အလင္းျပျခင္းရပ္၀န္းႏွင့္ ဤအလင္းျပျခင္းပညာ၏ ကမၻာေျမၾကီးအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈပို၍တိုးလာျခင္း အစရွိသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္စီေလ်ာ္ေသာအေတြးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပး ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္။
 • အာမခံၫႊန္းေပးျခင္း၊ ကူညီလမ္းၫႊန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပို၍ ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခက်ႏွင့္ၿပီးေသာအလင္းျပသူမ်ားသာမက ႏုသစ္ေသာ အလင္းျပသူမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မိတ္ဖြဲ႕ရန္။
 • အလင္းျပျခင္းကၽြမ္းက်င္မႈပညာ (Coaching Mastery)အတြက္ ျဖည့္စြက္သင္ယူျခင္းႏွင့္အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ပညာရွင္ပီသေစရန္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေလ့က်က္ၿပိဳးေထာင္ရန္။
 • မိမိတို႔၏ဌာေနစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ အလင္းျပသူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဖိုရမ္ႏွင့္ "အမ်ားအသံ" က႑ကို ဖန္တီးေပးရန္။
 • မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း၊ အတူရယ္ေမာျခင္းႏွင့္အျပန္အလွန္စစ္မွန္ေသာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအားျဖင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕သားမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ရန္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ IAC ေဒသတြင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား (IAC Chapters) သည္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္သမွ်အရာရာတိုင္း တြင္ IAC ၏တန္ဖိုးကို လက္ေတြ႕ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည္။

 • သက္ဆံုးတိုင္ သင္ယူတတ္ျခင္း
 • ဆန္းသစ္တီထြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း
 • မတူကြဲျပားျခင္း ႏွင့္ အတူတကြပါဝင္ျခင္း
 • မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း ႏွင့္ ႀကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
 • ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း
 • ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေတြးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ
 • ခံႏိုင္ရည္အား ႏွင့္ တာဝန္ခံမွု
 • စိတ္တြင္းျငိမ္ခ်မ္းမွုႏွင့္ ဗဟိုျပဳမွု
 • သမာဓိ ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္မား မွု

IAC ၏ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕မ်ား (IAC Chapters)မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကမၻာထဲတြင္ အလင္းျပျခင္းပညာကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးကို ကူညီ ေပးသည္။

သင္သည္ႏုနယ္ေသာ အလင္းျပသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အၾကံဳၾကြယ္၀ေသာ အလင္းျပသူ Master တစ္ဦးျဖစ္ေနေသာ္လည္း စိတ္တူကိုယ္တူပညာရွင္မ်ားခ်င္း ေတြ႕ဆံုရျခင္း၏ တန္ဖိုးသည္ အတိုင္းအဆမဲ့ျမင့္မားလွေပသည္။

(IAC Chapters) IAC ဌာေနအသင္း မ်ား® မ်ားကို ရွာပါ။