ပိတ်ပင် Quo Vadis နည်းပြ? Webinarios 2018

အင်္ဂလိပ်ဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ

por ya Que este va တစ် SER un poderoso equipo က de နည်းပြက de alrededor del Mundo, marca tu calendario မျက်နှာသာ။ Tendremos sesiones en Inglés, Españolက y အဘိဓါန် Mandarin- ။ de Paso te comentamos "Quo Vadis?" significa "¿adónde vas?" "o ¿adónde te diriges?" ။ Vamos တစ် averiguarlo ။

el siguiente enlace en လာ့စ်ဗီး sesiones serán presentadas en Vivo por Facebook မှာ။ : cuando entres "လိုပဲ" tu "ငါ့ကို gusta 'o regálanos por မျက်နှာသာ

https://www.facebook.com/IACGlobalWorld/

အစီအစဉ်:


Lunes, Noviembre 26, 7: 30 နံနက် EST, 8: 30 ညနေဟောင်ကောင် (En အဘိဓါန် Mandarin-)
နည်းပြလီယန်းချန်း
Conversaciones Que cambian la vida corporativa
改變企業生活的對話


Lunes, Noviembre 26, 9 နံနက် EST (8 နံနက် CST): (7: 30 ညနေ, ဘန်ဂလို): (En Inglés)
နည်းပြ Krishna ဟိန္ဒူ Kumar က
Excelencia en conciencia: el darse cuenta ilumina el Cómo sendero a la excelencia en el နည်းပြ


Lunes, Noviembre 26, 2 ညနေ EST (1 ညနေ CST), (7 ညနေ, မက်ဒရစ်): (En Español)
နည်းပြ Yechezkel Madan
un နည်းပြက de excelencia con la ပိတ်ပင် en Conviértete


Mart, Noviembre 27, 9 နံနက် EST (8 နံနက် CST): (En Inglés)
နည်းပြ Yechezkel Madan
un နည်းပြက de excelencia con la ပိတ်ပင် en Conviértete


Mart, Noviembre 27, 2 ညနေ EST (1 ညနေ CST), (7 ညနေ, မက်ဒရစ်): (En Español)
နည်းပြရာဖေးလ် Calbet
aprendices ဏ¿ Maestro?


Miércoles, Noviembre 28, 7: 30 နံနက် EST, 8: 30 ညနေဟောင်ကောင် (En အဘိဓါန် Mandarin-)
နည်းပြမော်နီကာ Siu
Comunicaciónမျှ violenta: SER abrazados por el Amore
非暴力溝通: 讓愛來擁抱


Miércoles, Noviembre 28, 9 နံနက် EST (8 နံနက် CST): (En Inglés)
နည်းပြမာသ Pasternack
¿အမှတ် estamos quemando ဏ sufrimos က de fatiga က de compasión?


Miércoles, Noviembre 28, 2 ညနေ EST (1 ညနေ CST), (7 ညနေ, မက်ဒရစ်): (En Español)
နည်းပြဖာနန်ဒို Celis
အယ်လ် modelo GREAT


Jueves, Noviembre 29, 9 နံနက် EST (8 နံနက် CST): (En Inglés)
နည်းပြဖိလိပ္ပု Beddows
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los သြရီဂျင်ကို cros-culturales del y က su continua influencia en este Campos နည်းပြ


Jueves, Noviembre 29, 2 ညနေ EST (1 ညနေ CST), (7 ညနေ, မက်ဒရစ်): (En Español)
နည်းပြမာသ Pasternack
(နည်းပြလူးဝစ် Gaviria အားဖြင့်ဘာသာပြန်စာပေ)
¿အမှတ် estamos quemando ဏ sufrimos က de fatiga က de compasión?


Viernes, Noviembre 30, 7: 30 နံနက် EST, 8: 30 ညနေဟောင်ကောင် (En အဘိဓါန် Mandarin-)
နည်းပြ Isabella ဝမ်
Conversaciones Que cambian vidas
改變個人生活的對話


Viernes, Noviembre 30, 9 နံနက် EST (8 နံနက် CST): (En Inglés)
နည်းပြ Anjali Nair
Moldeando la cultura del Las organizaciones en နည်းပြ


Viernes, Noviembre 30, 2 ညနေ EST (1 ညနေ CST), (7 ညနေ, မက်ဒရစ်): (En Español)
နည်းပြလူးဝစ် Gaviria
transformador y ကgestión emocional နည်းပြ

una vez စရဖ, por မျက်နှာသာ marca tu calendario, ya မျှquerrás perderte estos grandiosos Webinarios Quo Vadis နည်းပြ Que? la ပိတ်ပင်က de ။