ပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈလိုင္စင္ ရယူျခင္း

ပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈလိုင္စင္ ရယူျခင္း

ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ

IAC ၏အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ (IAC Coaching Masteries)မ်ားကို ® အလင္းျပျခင္း ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ၌အေကာင္းဆံုးေသာစံႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိလက္ခံၾကပါသည္။ သူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈမ်ားအားျဖင့္ ႐ိုးရွင္းစနစ္က်ၿပီး နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုကိုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖန္တီးပံုေဖာ္ေပးထားျခင္း သည္ကားသူ၏ အလွတရားေပတည္း။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိအေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ အလင္းျပသူမ်ား သာမက ႏုသစ္ေသာသူမ်ားပါ မိမိတို႔၏ပညာရပ္ဆိုင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူႏိုင္ရန္ အတြက္ ဤပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ (Masteries)မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤကၽြမ္းက်င္မႈပညာရပ္မ်ားကို ဘ၀ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႐ႈ႕ေထာင့္ အားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အလင္းျပသူမ်ားကိုေမြးထုတ္ေပးေသာ ကူညီသူဆရာသမားမ်ား၊ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း ဤ IAC ၏အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ (IAC Coaching Masteries) မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ၿပီး ® မိမိတို႔၏သင္တန္းသားမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္ ရရွိသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္ မိမိတို႔၏မစမႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားတိုးပြားေစေရး လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေပသည္။ ဤအေျခအေနက ထိုသို႔ကူညီသူမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အလင္းျပသူမ်ားအား ® IAC ပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူ (IAC Masteries Practitioners) ႏွင့္® IAC အသိအမွတ္ျပဳအလင္းျပသူ (IAC Certified Coach) မ်ားျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ေရွ႕တိုးေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

IAC အေနျဖင့္ မည္သည့္အလင္းျပျခင္းသင္တန္း (သို႔မဟုတ္) အလင္းျပသူကိုပ်ဳိးေထာင္ေပးသူမ်ား အတြက္ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္း၊ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္)သိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ အပ္ႏွင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိမွတ္ရမည္။ ® ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းအစီအစဥ္ႏွင့္မွ် မသက္ဆိုင္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ရပ္တည္ရမည္ဟူေသာ IAC ၏အေျခခံမူ၀ါဒကို ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ အျမင့္ဆံုးေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားေသာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရယူႏိုင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္တရား၀င္မႈႏွင့္ အာဏာကိုထိန္းသိမ္းထားရန္ အလြန္အေရးၾကီးေပသည္။

IAC Coaching Masteries မ်ားကိုသင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္ရသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈ႕ပါ။®.
အခြင့္ရလိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါ။

IAC®ရဲ့ Mastery လိုင်စင်အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းရန်, လက်ရှိIAC®အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူIAC®အင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူသည်နည်းပြလမ်းညွှန်အဖြစ်နည်းပြလေ့ကျင့်ရေးအဖှဲ့အစညျးမြားခွင့် အဆိုပါပိတ်ပင်နည်းပြMasteries® သူတို့ရဲ့စီးပွားဖြစ်လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များသို့။ အဆိုပါ Mastery ဤ access ကိုနှင့်အတူလိုင်စင် certified ရရှိထားပြီးIAC®ဖြစ်လာအတွက် client များသို့မဟုတ်ကျောင်းသားများကိုကူညီများနှင့်ထပ်မံနည်းပြထူးချွန်နှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်မြှင့်တင်ရန်သြဇာIAC®ရဲ့တိကျခိုင်မာစွာလက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပေးနိုင်သည်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းအပြင်, ခပ်သိမ်းသောအာဏာလိုင်စင် Mastery Practitioner ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးကိုအတည်ပြုကြ Mastery Professional ဖြံ႕ ျဖိဳးေစေရးအစီအစဥ္မ်ား.

လိုင်စင်ရှိပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®၏ခေါင်းစဉ်ကိုလိုင်စင် Authorized နှင့်တစ်ခု embedded link ကိုအတူလိုဂိုခံယူခွင့်ပြုထားပါသည်အဆိုပါ Mastery လိုင်စင်
ဒါကြောင့်တစ်ဦး Authorized လိုင်စင်ဖြစ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာရှင်းပြသောဝဘ်စာမျက်နှာကို။ လိုင်စင်ရှိအလားအလာ client နှင့်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူမိမိတို့၏မြင်ကွင်းပြုစုပျိုးထောင်, IAC®ရဲ့ web site ကိုအပေါ်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာရင်းနှင့်လင့်ခ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ကျောင်းများနှင့်လမ်းညွှန်နည်းပြကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ၏အောင်မြင်မှုအတွက်မိတ်ဖက်တန်ဖိုးထားကြသည်။ တနည်းကား, ကြောင့်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏လုံးဝလွတ်လပ်သောကျန်ရှိသည့်လက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏လိုအပ်ချက်ကြောင့်IAC®လိုင်စင်ထောက်ခံသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုရန်အနေအထားမရှိ။

စီးပြားကိစၥႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ လိုင္စင္အတြက္ သေဘာတူညီမႈေအာက္၌ လိုင္စင္ရသူက IAC ၏ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈပညာ (IAC Coaching Masteries)ကို IAC ၏ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ(ဥပမာ- အလင္းျပသူျဖစ္သင္တန္း၊ သင္တန္း၏အသံပိုင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံု ဗီဒီယိုဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ သင္ယူမႈအဖြဲ႕မ်ား စသည္) ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ မေျပာင္းလဲေသာမူပိုင္ခြင့္ သတိ ေပးခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္။

လိုင္စင္ရသူလက္စြဲစာအုပ္ကို ေဒါင္းလုတ္ရယူပါ။ လိုင္စင္ရသူလက္စြဲစာအုပ္ကို ေဒါင္းလုတ္ရယူပါ။ (စပိန္ )

IAC အေနျဖင့္ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈပညာ(IAC Coaching Masteries)မ်ား၏ တရား၀င္ ဘာသာျပန္ဆိုထားသည္မ်ားကို ေတာင္းဆိုမႈအရ စီစဥ္ေပးပါမည္။ သီးျခားဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ ဘာသာရပ္ရွိမေနပါက လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္သူက IAC ထံမွတရား၀င္ ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ရန္ IAC သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး IAC ၏ေနာက္ဆံုးသံုးသပ္ အတည္ျပဳမႈကိုရယူၿပီးမွသာ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ျပဳရပါမည္။

IAC®ကိုဆက္သြယ္ပါ

အီးမေးလ်ပို့ရန်ပိတ်ပင်

ေမးခြန္း