New Masteries Practitioners

Congratulations to the following coaches who recently earned the Masteries Practitioner Designation!

  • Alic Koon from Hong Kong
     
  • Min (Isabella) Wang from Guangzhou, China
     
  • Wang Hui Yin (Margaret) from Jiangsu Wuxi, China
     
  • Manuela Berger from Clarens, Switzerland
Scroll to Top

IAC Login