අමුත්තන්ගේ

පුහුණු අවස්ථාවන්

"පුහුණු කිරීමේ අවස්ථා" අපගේ දෛනික ජීවිතයට පුහුණු කිරීම සම්බන්ධ කර ගත හැකි ආකාරය ගැන කල්පනාකාරීව බලයි. ජැනිස් හන්ටර්ගේ අද්භූත ට්‍රොලි සාර්ථකත්වය හෝඩුවාවන් ඉතිරි කරයි. ~ ඇන්තනි රොබින්ස් මම බොහෝ විට පවසා ඇත්තේ පුහුණු අවස්ථා ඉතා අමුතුම ස්ථානවල මා වෙතට පැමිණෙන බවයි. පසුගිය සතියේ මට සුපිරි වෙළඳසැල් ට්‍රොලි කිහිපයක් සමඟ අද්භූත මොහොතක් තිබුණි… මම නිදාගත්තා…

පුහුණු අවස්ථාවන් වැඩිදුර කියවන්න "

නොමිලේ පුහුණු trening moments Compilation E-book

මෙය අන්තර්ජාතික පුහුණු කිරීමේ සංගමය විසින් එවන ලද මාසික ප්‍රවෘත්ති පත්‍රය වන වොයිස් හි මගේ 'පුහුණු අවස්ථා' තීරුව සඳහා මා ලියූ ලිපි එකතුවකි. (www.certifiedcoach.org) IAC සහතිකය ලබා ගැනීමට මට උපකාරවත් වූයේ මට සමත් වීමේ ලකුණු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය 'විභාගය' මගේ ජීවිතය යැයි නොසැලෙන විශ්වාසයකි. මම…

නොමිලේ පුහුණු trening moments Compilation E-book වැඩිදුර කියවන්න "

පුහුණු අවස්ථාවන්

“පුහුණු කිරීමේ අවස්ථා” අපගේ දෛනික ජීවිතයට පුහුණු කිරීම සම්බන්ධ කළ හැකි ආකාරය ගැන කල්පනාකාරීව බලයි. ජැනිස් හන්ටර් විසින් ගලායාම සහ ගලායාම අපි මාලිමා යන්ත්‍රයේ සියලුම ස්ථාන සඳහා විවෘතව සිටිය යුතුය; ස්වාමිපුරුෂයා, දරුවන්, මිතුරන්, නිවස, ප්‍රජාව; හමා එන සෑම සුළඟකටම, එන සෑම ඇමතුමකටම මකුළු දැලක් මෙන් දිගු, නිරාවරණය, සංවේදී ය. …

පුහුණු අවස්ථාවන් වැඩිදුර කියවන්න "

අනුචලන ඉහළට

IAC ලොගය