පුහුණු කළ හැකිද?

by
මාර්තා පැස්ටර්ක්

රැකබලා ගත හැකිද? ඇත්තටම? පුහුණුකරුවන් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?

Well, I know nurses can. As a new nurse back in the 70’s, we called it
“compassion fatigue” and it was the harbinger of burnout, i.e.,
වැඩ කිරීම හෝ පීඩනය නිසා ඇතිවන කායික හෝ මානසික බිඳවැටීම. Our job,
our vocation if you will, was to ease pain and suffering by creating an environment
that was conducive to healing. We were not taught about self care; our work
was all about “them.”

It came as a shock to me to learn that not everybody wants to relieve pain
and suffering. Likewise, not all our clients are truly committed to personal
growth, self- awareness and self -determination. (No way, really? Then why did
they hire a life coach?)

It is our role as coaches to clarify our client’s intentions as well
as our own. What do they desire? What do they care about? What do we care about?
What do we desire? I like to think about it as if my client and I are walking
along the same path. We are connected by our commitment to the process of coaching
rather than the outcome per se. Therein lies the mystery.

So, the short answer to the original question “Can coaches care too much?”
is: Yes and no. It depends on what you care about and the source of your care.

Let’s explore this further. Chances are that you went into coaching because
you wanted to:

 • වඩා හොඳ ලෝකයක් ගැන ඔබේ සිහින සේවය කරන්න
 • මූල්ය ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීමට හැකි වීම
 • ඔබේ නිර්මාණශීලී හැකියාවන් ප්රකාශ කරන්න
 • ස්වාධීනත්වය, ස්වාධීනත්වය සහ අව්යාජ ස්වයං ප්රකාශනය සඳහා ඔබේ ආශාව අගය කරන්න
 • ප්රයෝජනවත් ආකාරයෙන් අන් අය ගැන සැලකිලිමත් වන්න
 • ඔවුන්ට හරි දේ කුමක්දැයි දැන ගැනීමට අන් අයගේ සහජ හැකියාවන් විශ්වාස කරන්න
 • සෞඛ්ය සම්පන්න අනාගතයකට දායක වන්න
 • මිනිස් දුක් වේදනා පහසු කරවන්න

ඔබේ කාර්යක්ෂමතාවය සහ සාර්ථකත්වය පුහුණුකරු ලෙස ඔබ කල්පනා කර ඇත්නම්:

 • ඔබ සේවාදායකයා කොපමණ කාලයක් ඔබ සමග රැඳී සිටීද?
 • කෙතරම් ඉක්මනින් එය "ලබා ගන්න"
 • ඔබගේ සේවාදායකයාගේ අභිලාෂයන් අන් කවරෙකු සමඟ සසඳන්නේ කෙසේද?
 • පුහුණු කිරීමේ මැදිහත්වීම්වලින් ගිනි ඇවිළෙන ගිනි මැඩවලින් ඔබ කෙතරම් ඉක්මනින් කිව හැකිද?
 • ඔබ තීරණය කරන මැදිහත්වීම් කොතරම් කඩිමුද?
 • ඔබ ඔබේ සේවාදායකයා මත රඳාපවතින්නේ ඔබ විසින් සැනසීමක්
 • How readily your client trusts that YOU know better than they do about what
  is right for them
 • ඔබගේ සේවාලාභියාගේ විචක්ෂණශීලීත්වයේ අනුබලය මත ඔබ කොපමණ ප්රමාණයක් රඳා සිටීද?

Then yes, you can care too much and will be teetering on the edge of compassion
fatigue and professional burnout before you know it.

ඔබේ කාර්ය සාධනය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පුහුණුකරුවෙකු ලෙස ඔබ කල්පනා කර ඇත්නම්:

 • ඔබගේ සේවා දායකයින් කෙතරම් උනන්දුවක් දක්වන ස්වාධීන ක්රියාවකින් ඉදිරියට යා යුතුද?
 • How readily your clients accept personal responsibility for decisions and
  ක්රියා
 • ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පෞද්ගලික හැකියාවන් හඳුනා ගන්න
 • How easily your clients feel like you “get them” (they are understood
  and validated)
 • අභිප්රේරණය අරමුණු කරගත් අරමුණු, අනුමැතියට වඩා වැඩි යමකි
 • ඔවුන්ගේ අරමුණු, සිහින හා ආශාවන් ඔවුන්ගේ අවබෝධය විදහාපාන ආකාරය
 • අනුකම්පාවෙන් ඔවුන් තම මනුෂ්යත්වය පිළිගන්නා අයුරු
 • ඔවුන්ගේ ජීවිත සමඟ ඉදිරියට යාමට ඔවුන් කොතරම් උනන්දුවෙන් සිටිය යුතුද?

Then no, you cannot care too much and you will experience immense personal
growth along side your clients. Your care will mingle with the mystery of life.

Many professionals in service to others speak about care as being akin to empathy.
Empathy has been written about in professional journals and taught in professional
schools for as long as I’ve been in the field. I can only speak from the
perspective I have as a retired health care professional and now as a certified
life coach. We learned that the ability to be empathetic was important for the
healing environment to be established. Yet, we were not taught how to distinguish
between caring, sympathy, compassion and empathy. That required on-the-job-training.
සංවේදනය පිළිබඳව මගේ සංසිද්ධි නිර්වචනය ඉදිරිපත් කිරීමට මම කැමතියි "වීම
able to create space for another person to have their own experience of a feeling,
situation and motive.
"
The moments in my career that I was able to be most empathic, as defined above,
were the times I was able to be present enough with my client or my patient
to allow them the space to have their own experience. It was independent of
mine. What we shared in common was the fact that we have had unique and personal
experiences in life.

Creating space within our coaching sessions for our clients to have their own
experience is integral to each IAC Mastery and is worthy of our sincere and
focused attention as we develop our coaching skills.

මාර්තා පැස්ටර්ක්
මාර්තා පැස්ටර්නැක් එම්එම්සී www.CircleofLifeCoach.com
ජීවිතයේ සුන්දරත්වය හා අභිරහස දැකීමට මගේ ආශාව, සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි
සුව කිරීම සහ පෘථිවියේ සාමය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මගේ දෛනික කටයුතුවලට අත්‍යවශ්‍ය වේ
ජීවිතය. මම 2004 සිට වසර 30 වැඩ කිරීමෙන් පසු ජීවිත පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරමි
සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයෙකු ලෙස.