IAC Coaching Masteries®

තේරීම (තෝරාගැනීම)

作者: 王 金珠 (පුහුණුකරු Jinny වැන්ග්) 每個 人 在 面對 他 的 人生 時常 會 遇到 無數 的 機會 去 面對 選擇; 但 多數 人 習慣 用 好奇 / 興趣 / 個人 的 關注 / 觀點 去 直接 反應 問題, 做出 選擇, ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න! 專業 教練 在 面對 協助 客戶 做 選擇, 他 若 採用 IAC 九大 精粹 時 會有 不 一樣 的 過程 與 結果: 1 運用 #3 සහ #4? . 處在 當下 並 活性 傾聽 == 當 他 與 客戶 在 對 談 過程 中 教練 會 處在 當下, 同時 活性 傾聽 客戶 在 做 選擇 時 他 的 背後 的 意圖 / 價值觀 / 初衷 / 做 選擇 的 困難 點 在 哪裡?与 客戶 同步 在 當 下去 理解 他 的 情感 如何? 2. # 5? 的 運用 (表情 達意 與 釐清) == 充分 掌握 客戶 的 情感, 以 適當 能 理解 的 溝通 模式 表達 讓 對方 能 同步 接受, 並 以 多 面向 的 問句, 協助 客戶 去 釐清 / 探索 他內心 的 疑點 / 困頓 / 與 理想 狀態 的 落差 等 ... .. 3. 運用 #1 #2 (讚賞 和 信任) === 過程 中 讚賞, 讓 客戶 接受 他們 優點 與 潛能 + 教練 的 專業, 來 建立 信任 關係~ 4. # 7- # 9 運用 意圖 找到 可能性 與 資源 系統, 找出 行動 方案 == 選擇 後 須要 有 行動 方案, 否則 選擇 趨向 無法 實現 的 夢想! 行動 須要 有 精準 的 規劃 與 資源 的 運用, 回到 初 心 找到 熱情 與 動機, 並 透過 可能性 找到 適當 有效 的 資源 系統, 讓 行動 方案 更有 效率 與 效能, 才是 好的 選擇 而! IAC IFC 九大 精粹 的 精妙 之 處, 有限公司 有限公司 有限 责任 公司 开发 有限公司 有限 责任 公司 开发 有限公司 [සංස්කරණය] IAC 九 有限公司大 精粹 的 陪伴, 我 的 專業 教練 旅程 很 順遂, 感恩恩! 編輯 Jinny Wang (王 金珠) 早期 曾 在 台灣 学习 学习 教育 教学 的 成立, 目前 是 IAC 國際 協會 理事 理事 台北 分會 會长, 同时 也是 一位 Βίντεο 教育 学习සිහිකල්පනාව) 應 證 當下 的 力量, 也 带 我们 性能 全球 的 性能 性能 性能 性能 性能 性能 性能 性 性 性 性 性 化学 性 性 性 性 化学 学生 ~

කෘතවේදීව හා අගය කිරීම: ඔවුන් සමාන ද?

මාර්තා පැස්ටර්කැක් විසින් කෘතඥතාව හා අගය අගය කරනවාද? ඔව් ඔව් සහ නෑ. බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි මෙම වචන හුවමාරු කරගත හැක. මම වචන වලින් සෙල්ලම් කිරීමට ආදරය කරන අයෙකු, මම ඔවුන් වෙනස් ලෙස දකින්නෙමි. ශබ්දකෝෂයේ කෘතගුණ සැලකීම ස්තුතිවන්තභාවය ලෙස අර්ථ දැක්වේ. ප්රශංසාවට එහි නිර්වචනය තුළ වටිනාකම වැඩි වේ. ...

කෘතවේදීව හා අගය කිරීම: ඔවුන් සමාන ද? වැඩිදුර කියවන්න "

"මම වෙන කවුරුවත් එක්ක මේ කතාව ගන්නෙ නෑ"

අයිලීන් ගිබ් කියැවීම. වේලාව ......... .. 00: 02: 36 "වෙන කිසිවෙකු සමඟ මෙම කතිකාව නොලැබේ" යනුවෙන් අදහස් වන්නේ බොහෝ සේවාදායකයින්ගෙන් අසා ඇති බොහෝ පුහුණුකරුවන්ය. එක් අවස්ථාවක, මම වසර විසිපහකට ආසන්න කාලයක් එක ගනුදෙනුකරුවෙකු සමග සේවය කර ඇත. වෙන කිසිවෙකුගේ මාර්ගයෙන් ඔහුට සවන් දීමට ඔහු මාව විශ්වාස කරයි. එයා මට බලාපොරොත්තු වෙනවා ...

"මම වෙන කවුරුවත් එක්ක මේ කතාව ගන්නෙ නෑ" වැඩිදුර කියවන්න "

පුහුණු කිරීමේ අනාගතය: IAC මාස්ටර්ස් හි අභිවෘද්ධිය

පුහුණු කිරීමේ අනාගතය: IAC මවුපියන්ගේ අභිප්රාය Aileen Gibb විසින් "මගේ නායකත්ව කණ්ඩායම දැනටමත් ඔබගෙන් ඉගෙනගෙන ඇත, අයිලීන්" මගේ සේවාදායකයා, මෙහෙයවන ලද, වේගයෙන් වර්ධනය වන ව්යවසායක ව්යාපාරයක අයිතිකරු බව පැවසීය. හාවඩ්හි ඇය හමු වූ වැඩ සටහනෙන් ඇය මට පත්රියක් ලබා දුන්නාය. එම ලිපියේ 'නායකත්වය යනු ...

පුහුණු කිරීමේ අනාගතය: IAC මාස්ටර්ස් හි අභිවෘද්ධිය වැඩිදුර කියවන්න "

පුහුණු භාෂාව

ටෙරී හේස් විසින් මම පුහුණු වීම් ආරම්භ කරන විට, මම එතරම් දැනුමක් නැති හා බොළඳ විය. එය 2001 වූ අතර මම අලුත්ම ශිෂ්‍යයෙක් විය. මගේ පුහුණුකරු පුහුණු පාසල තෝරා ගැනීමට පෙර මම මගේ නිසි උත්සාහය කර ඇති අතර, මගේ තේරීම කිරීමට පෙර 20 වෙබ් අඩවි ගැන කියවා ඇත්තෙමි. අවංකවම, මම අත්සන් කිරීම ගැන මම කම්පාවට පත් වෙමි…

පුහුණු භාෂාව වැඩිදුර කියවන්න "

අනුචලන ඉහළට

IAC ලොගය