IAC VOICE ™

IAC VOICE ™ ජාත්යන්තර පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමයේ නිල නිවේදන වේ. IAC VOICE ™ යනු ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් පුහුණු තොරතුරු හා ප්රවෘත්ති වලට ලිපි සහ සම්බන්ධතා ආදියයි. IAC VOICE ™ යනු ලොව පුහුණු ක්ෂේත්රයේ ප්රමුඛතම භාවිතයන් සමඟ වර්තමානයේ රැඳී සිටීමේ හොඳම ක්රමයයි.

තේරීම (තෝරාගැනීම)

තේරීම (තෝරාගැනීම)

作者: 王 金珠 (පුහුණුකරු Jinny වැන්ග්) 每個 人 在 面對 他 的 人生 時常 會 遇到 無數 的 機會 去 面對 選擇; 但 多數 人 習慣 用 好奇 / 興趣 / 個人 的 關注 / 觀點 去 直接 反應 問題, 做出 選擇, ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න! 專業 教練 在 面對 協助 客戶 做 選擇, 他 若 採用 IAC 九大 精粹 時 會有 不 一樣 的 過程 與 結果: 1 運用 #3 සහ #4? . 處在 當下 並 活性 傾聽 == 當 他 與 客戶 在 對 談 過程 中 教練 會 處在 當下, 同時 活性 傾聽 客戶 在 做 選擇 時 他 的 背後 的 意圖 / 價值觀 / 初衷 / 做 選擇 的 困難 點 在 哪裡?与 客戶 同步 在 當 下去 理解 他 的 情感 如何? 2. # 5? 的 運用 (表情 達意 與 釐清) == 充分 掌握 客戶 的 情感, 以 適當 能 理解 的 溝通 模式 表達 讓 對方 能 同步 接受, 並 以 多 面向 的 問句, 協助 客戶 去 釐清 / 探索 他內心 的 疑點 / 困頓 / 與 理想 狀態 的 落差 等 ... .. 3. 運用 #1 #2 (讚賞 和 信任) === 過程 中 讚賞, 讓 客戶 接受 他們 優點 與 潛能 + 教練 的 專業, 來 建立 信任 關係~ 4. # 7- # 9 運用 意圖 找到 可能性 與 資源 系統, 找出 行動 方案 == 選擇 後 須要 有 行動 方案, 否則 選擇 趨向 無法 實現 的 夢想! 行動 須要 有 精準 的 規劃 與 資源 的 運用, 回到 初 心 找到 熱情 與 動機, 並 透過 可能性 找到 適當 有效 的 資源 系統, 讓 行動 方案 更有 效率 與 效能, 才是 好的 選擇 而! IAC IFC 九大 精粹 的 精妙 之 處, 有限公司 有限公司 有限 责任 公司 开发 有限公司 有限 责任 公司 开发 有限公司 [සංස්කරණය] IAC 九 有限公司大 精粹 的 陪伴, 我 的 專業 教練 旅程 很 順遂, 感恩恩! 編輯 Jinny Wang (王 金珠) 早期 曾 在 台灣 学习 学习 教育 教学 的 成立, 目前 是 IAC 國際 協會 理事 理事 台北 分會 會长, 同时 也是 一位 Βίντεο 教育 学习සිහිකල්පනාව) 應 證 當下 的 力量, 也 带 我们 性能 全球 的 性能 性能 性能 性能 性能 性能 性能 性 性 性 性 性 化学 性 性 性 性 化学 学生 ~

කෘතවේදීව හා අගය කිරීම: ඔවුන් සමාන ද?

කෘතවේදීව හා අගය කිරීම: ඔවුන් සමාන ද?

මාර්තා පැස්ටර්කැක් විසින් කෘතඥතාව හා අගය අගය කරනවාද? ඔව් ඔව් සහ නෑ. බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි මෙම වචන හුවමාරු කරගත හැක. මම වචන වලින් සෙල්ලම් කිරීමට ආදරය කරන අයෙකු, මම ඔවුන් වෙනස් ලෙස දකින්නෙමි. ශබ්දකෝෂයේ කෘතගුණ සැලකීම ස්තුතිවන්තභාවය ලෙස අර්ථ දැක්වේ. ප්රශංසාවට එහි නිර්වචනය තුළ වටිනාකම වැඩි කිරීම ....

කියවන්න →

"මම වෙන කවුරුවත් එක්ක මේ කතාව ගන්නෙ නෑ"

"මම වෙන කවුරුවත් එක්ක මේ කතාව ගන්නෙ නෑ"

අයිලීන් ගිබ් කියැවීම. වේලාව ......... .. 00: 02: 36 "වෙන කිසිවෙකු සමඟ මෙම කතිකාව නොලැබේ" යනුවෙන් අදහස් වන්නේ බොහෝ සේවාදායකයින්ගෙන් අසා ඇති බොහෝ පුහුණුකරුවන්ය. එක් අවස්ථාවක, මම වසර විසිපහකට ආසන්න කාලයක් එක ගනුදෙනුකරුවෙකු සමග සේවය කර ඇත. වෙන කිසිවෙකුගේ මාර්ගයෙන් ඔහුට සවන් දීමට ඔහු මාව විශ්වාස කරයි. එයා මට බලාපොරොත්තු වෙනවා ...

කියවන්න →

පුහුණු කිරීමේ අනාගතය: IAC මාස්ටර්ස් හි අභිවෘද්ධිය

පුහුණු කිරීමේ අනාගතය: IAC මාස්ටර්ස් හි අභිවෘද්ධිය

පිළිබධ තවදුරටත් පරික්ෂණ අනාගතය: අයිලීන් ගිබ් වන විට IAC Masteries දී ඥානාන්විත "මේ මගේ නායකත්ව කණ්ඩායම මේ වන විටත් ඔබ ඉගෙන ගෙන ඇති දේ වන අතර, අයිලීන්" මගේ සේවාදායකයා මෙහෙයුම මත පදනම්, වේගයෙන් වර්ධනය වන අතර, ව්යවසායක ව්යාපාරයේ හිමිකරුට කී ය. හාවඩ්හි ඇය හමු වූ වැඩ සටහනෙන් ඇය මට පත්රියක් ලබා දුන්නාය. එම ලිපියේ 'නායකත්වය යනු ...

කියවන්න →

පුහුණු භාෂාව

පුහුණු භාෂාව

මම Terri Hase විසින් පුහුණුවීම් ආරම්භ කරන විට, මම එතරම් නොදැනෙන හා නාස්තිකාරි විය. එය 2001 සහ මම අලුත් ශිෂ්යයෙක් විය. මම මගේ පුහුණු පුහුණු පාසලේ තෝරා ගැනීමට පෙර මගේ කාර්යය මණ්ඩලය කළෙමි. මම තෝරා ගැනීමට පෙර 20 වෙබ් අඩවි ගැන කියවා තිබුණි. අවංකවම, මම කම්පනයට පත්වුණා නම් මම අත්සන් කළා ...

කියවන්න →

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?