ජනාධිපතිතුමාගේ පණිවිඩය

වෙනස් කිරීම: පරිවර්ථනය ගෙන දෙන කොස්මික් නර්තනය

වෙනස් කරන්න: වෙනස් නොවැලැක්විය හැකි භාර ක්රිෂ්ණා කුමාර්, IAC ජනාධිපති විසින් පරිවර්තනය ගෙන එන කොස්මික් නැටුම්, එය අප වැළඳ එය සෞඛ්ය සම්පන්න සහ ධනාත්මක පරිවර්තනය වූ ගමන් මගකට අපි පෙලඹෙනවා බව සහතික කිරීමට උත්සාහ කරන හොඳම නැද්ද? භෞතික විද්යාඥ ෆ්රිටොඡ් කප්රා හි භෞතික විද්යාඥයෙකු වන ෆ්රිට්ජොෆ් කප්රා අපගේ අවධානය යොමු කරයි ...

වෙනස් කිරීම: පරිවර්ථනය ගෙන දෙන කොස්මික් නර්තනය වැඩිදුර කියවන්න "

ලා බෙල් වී

ක්රිෂ්නා කුමාර්, බීටීඑම්ඊ, බීබීසී, බීබීසී, ජනාධිපති - IAC පුහුණු කිරීම "ලා බෙල් වී" විසින් ක්රිෂ්ණ කුමාර් යනු අපගේ සේවාලාභීන්ගේ ක්රියාවන් හා හැඟීම් හරහා සාර්ථකත්වය හෝ තෘප්තිය මැනවින් මැනිය හැකිය. අපි අත්දැකීම් සහ තත්වයන් හරහා ඒවා ගමන් කරමු, පුළුල් පරාසයක හැඟීම් සැරිසැරීම සඳහා ඔවුන්ට සහාය දෙන්න, ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී ...

ලා බෙල් වී වැඩිදුර කියවන්න "

「影響 力, 是 造成 差异 化 的 主要 关于」

當 ටාටා 這 家 全球 集團 的 前 總裁 Ratan ටාටා 最近 在 一項 訪談 中 被問到, 他 最 希望 留下 什麼 成就 他 的 回答 簡潔 而 優雅: 「我 希望 能夠 創造 點 不同 不多, 不少.. 」總的來說, 要花 上 什麼 代價, 才能 讓 我們 所 存在 的 這個 社群 及 世界 有點兒 不同? 什麼 時候, 我們 才會 知道, 我們 造成 了 一些 影響? 以及 影響 的 程度 有 多少? 身為教練, 我们 完整 教学 的 教育 的 教育 教学 教学 教育 教学 教学 教学 教育 教学 教学 教育 教学 教育 教学 教学 教学 教学 教育 教学 教学 教学 教学 教学 教学, 我 一直 都很 興奮 地 在 分享, 有 許多 來自 我們 IAC 團隊 的 教練, 被 邀請 來 擔任 這場 年度 網路 研討會 - 「30 天 ​​輔導 教練 (Desafio පුහුණු 30 දින)」 的 講 員 「輔導 教練. (Desafio පුහුණු) 」是 在 西班牙語 系 的 教練 社群 裡面, 最 熱門 的 線上 教練 活動. 今年 受邀 的 講 員 名單 裡, 自 IAC 的 教練 成員, 包括 Pepe ඩෙල් රියෝ, 王 金珠 教練, ශාන් මූර්ති, ප්රනාන්දු මහතා Celis, ලුයිස් Gaviria, 以及 我 本人. 這項 活動, 是 來自 阿根廷 的 ප්රනාන්දු Saenz ෆෝඩ් 所 發 想 創辦 的 .Fernando 當然 是 對 教練 世界創造 了 不同 的 影響. 在 我 的 演講 結束 後, ප්රනාන්දු මහතා 私下 找 了 我, 他 的 一個 問題, 抓住 了 我 的 注意力 「您 認為, 什麼 是 您 對 IAC 的 成就 與 貢獻 呢?」 投身 於 IAC , 是 一項 終身 的 志 業. 這項 志 業, 可 讓 與 我們 連結 的 每個 人, 以其 自身 的 方式 來 創造 點兒 不同. 當 我 謙卑 地 回應 上面 那 問題 時, 我 衷心 的 回覆 是 「我 希望 能夠 引導 概念性 及 實務 上 的 突破, 來 對 教練 世界 有所 貢獻 」. 我們 的 創辦 人, තෝමස් ලෙනාඩ්, 對 IAC 的 願景 是 要 領導 教練 世界. 我 把 這個 問題, 留給 各位, 讓 各位一 起來 思考, 我們 怎樣 可以 對 我們 的 教練 世界 帶來 影響 力, 造成 一點兒 不同. 誠摯 地 期盼 得到 您 的 想法 與 回饋 මගේ වෙබ් අඩවිය: ජනාධිපති@certifiedcoach.org. 心 සංග 感恩, ...

「影響 力, 是 造成 差异 化 的 主要 关于」 වැඩිදුර කියවන්න "

"මයික්රොසොෆ්ට් ඔෆ් ෆේස්බුක්"

ඔබ විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද, ඔබ විසින් ලියන ලද "ආකෘතියට මවුස්" යනුවෙන් සඳහන් කරන්න. මිල්නියේස් ඩෙෆාන්ස්, බක්මනිස්ටර් ෆුලර් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ආක්රමණික ආක්රමණිකයා, බර්ක්ස්ටර්ස්ටර් ෆුලර් විසින්, ඩිගිරි ග්රන්ථය සඳහා බාර්කෝ සොෆ්ට් වෙස්ටර්න් ඩයොක්සර් ...

"මයික්රොසොෆ්ට් ඔෆ් ෆේස්බුක්" වැඩිදුර කියවන්න "

"අනුග්රාහකත්වයන් සඳහා වෙන් කර ඇති කාල සීමාවන් සහ"

"支持 就是 在 正確 時間 與 正確 的 地方 上 應用 槓桿" 作者: IAC ජනාධිපති සහ පුහුණුකරු ක්රිෂ්ණා කුමාර් 翻譯: 陳世明 教練 (එඩ්වඩ් චෑන්) 古 希臘 哲學家 和 數學家 阿基米德 在 解釋 槓桿 原理 時 說: "給我 一個 地方 站立, 我 就能 移動 地球 "幾 千年 後, 傳奇 的 系統 建築師 和 發明家 巴克敏斯特 · 富勒 (Buckminster ෆුලර්) 興奮 地 宣告 一個 事實:. 將 一塊 小 調整 片 固定 在 船隻方向舵 上 · 就 能夠 運轉 一艘 巨大 的 船隻 阿基米德 和 巴克敏斯特 向 我們 表明, 在 正確 的 時間 和 正確 的 地方 應用 槓桿 是 支持 轉型 的 關鍵 但是, 這 也 引發 了 一個 問題..: "教練 背景 下 的 槓桿 是 什么, 如何 应用?" 應 我们 的 教育 教育 的 ක්රියාකාරිත්වය 工作 一個 例子 被 反 応, 你 有 相关 你 的 主题的 立場, 教練 必須 細心 地 了解 情況, 使用 開放 和 可能 會 受 mental 的 對話 在 團 教練 中, 教練 扮演 "方向舵 調整 片" 的 角色 是 非常 有 效益 的. 積極 鼓勵 團隊 成員 之間 進行 非 判斷 性 的 對話, 尋求 相互 合作 的 領域, 發現 共同 的 價值觀 和 信仰, 就 提供 了 槓桿, 推動IAC, මම ඉස්කෝලේ ගිහින්, මම දන්නවා, මම හිතන්නෙ මේක, මම දන්නවා මේක, අපි හැමදාම ඉන්නවා, අපි හැමෝටම ප්ලෙන්ටි ෆ්රැන්සිස්ටයි. 9 ස්තූතියි, අපි දැන් වොල්ෂ් ප්රාන්තය, මේ වෙනකොට ආයුබෝවන්都 細緻 化 了. 他 住 在 澳大利亞, 為 IAC 創始 團隊 的 一部分, 持續 服務 於 我們 的 戰略 組合, 並 利用 他 的 社交 媒體 專家 來 支持 我們 的 溝通 團隊. 我們 極為 榮幸 頒發 IAC 主席 獎狀 與 ප්රනාබ් වොල්ෂ් 先生. 我 期待 持續 能 收到 您 的 想法 和 意見. 請 以 president@certifiedcoach.org 與 我 聯繫. 心懷 感恩, ක්රිෂ්ණා කුමාර් 克里希納 · 庫馬爾 (ක්රිෂ්ණා කුමාර්) 是 Intrad 學校 的 創始人 與 執行 者, (ISEC) 及 印刷 力 和 執行 力 教 මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න, මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න, මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න, ඔබ කැමති නම්, ඒ සඳහා ඔබට අවශ්ය වන්නේ නම්, ඔබේ ව්යාපාරයේ ප්රතිලාභ, ව්යාපාර කළමනාකාරිත්වය, ව්යාපාර කළමනාකරණය,商 學院 教授, 獨立 的 董事會 成員 和 高階 教練. 旅程 持續 中 ..

අනුචලන ඉහළට

IAC ලොගය