කොස්ට රිකා

පරිච්ඡේදය
නායකයා බෙට්සි මාටිනස්
කණ්ඩායම් නායකයින් කාර්ලා ගොන්සාලෙස් - ලෝඩර් ඩි සුසෙසියන්
හොසේ මැනුවෙල් බුස්ටෝස් - ලෝඩර් ඩි ඉන්වෙන්ටෝස්
ඇන්ජෙලා ඇසෙරෝ - ලෝඩර් ඩි කොමියුනිකේෂන්
රෙබෙකා සනබ්‍රියා - ලෝඩර් ඩි අෆිලියාසියන් ඇනෙට් අල් කපුටුලෝ! rebksan@hotmail.com වෙත තැපැල් කරන්න
ඉන්ග්‍රිඩ් රොසම්බර්ග් - ලෝඩර් ඩි අපෝයෝ
පරිච්ඡේද ලිපිනය වීඑම්ජී ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය, සැන් හෝසේ, එස්කාසා
දුරකථන + (506) 6050 0334
විද්යුත් තැපෑල IACcostarica@certifiedcoach.org
සමාජ මාධ්ය
ෆේස්බුක් ACIACCostarica
ඉන්ස්ටග්රෑම්

TODA LA INFO AQUI !!!!! IAC- සම්මන්ත්‍රණය-බාර්සිලෝනා- 2019_SPANISH

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය: රැස්වීම් තොරතුරු සඳහා ඊමේල් හරහා බෙට්සි අමතන්න සහ
අපගේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපව අනුගමනය කරන්න.

🚀DESAFIO COACHING 30 DZAS LANZAMIENTO 🚀 ඇකොම්පීනෝස් අමිගෝස්
y colegas, entre nos, el Coaching como Facilador de un mundo
más relacional y humano en las සංවිධානාත්මක.
හෝටලය: පල්මා රියල්
Da: 27 junio
හෝරා: 9-12md.
කූපෝස් අක්‍රීයයි! සංචිත espacio aquí:https://lanzamiento.desafiocoaching30dias.com/

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo

Invitados a vivir la experiencecia Coaching en este Encuentro de mentes,
emociones y conocimiento. ග්‍රේසියස් පෝර් පර්මිටර්නොස් සර් පාර්ට් ඩි ලා ඉනිසියාටිවා Vida y Éxito en la apertura de @VisionCoaching2019 junto a la IAC Capítulo Costa Rica. කොමියුනිඩාඩ් ඩි පුහුණුකරුවන්! invitados a sumarse, abrir posibilidades de crecimiento y compartir juntos.
Inscripciones aquí 👉 https://forms.gle/m2Rzd5bVVhPWSjLf8
#PresentadoresExcepcionales #VisionCoaching2019 #ජාලකරණය#පුහුණුකරු #embajadoradelafelicidad #felicidadlaboral

PARA ESTE y OTROS EVENTOS ලියාපදිංචි කරන්න
DE LOS CAPíTULOS IAC DE HABLA HISPANA AQUI !!

https://forms.gle/D1o7DifbUBxXacUC7