IAC VOICE - විශේෂ සංස්කරණය, අප්රේල් 18, 2005, වෙළුම 2, අංක 5

එම
IAC Boldly Steps Into The Future!

IAC හ oice හි මෙම විශේෂ සංස්කරණයට ඔබ එකඟ වනු ඇතැයි අපි සිතමු
බලා සිටීම වටී - සිත් ඇදගන්නා සුළු වෙනස්කම් සිදුවෙමින් පවතී
IAC හි, සහ හැඩගැස්වීමේදී ඔබගේ සහාය ලබා ගැනීමට අපි උනන්දු වෙමු
සංවිධානයේ අනාගතය.


සමහරවිට ඔබ අසා ඇති, අපි ඊළඟට වැඩ කරන බව
IAC සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලිය උත්පාදනය කිරීම. එය ඇත්තයි! ඒ
ලොව පුරා කැපවූ ස්වේච්ඡා සේවකයින් පිරිසක් සිටී
සැබවින්ම නිර්මාණය වන අදහස් සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී
පුහුණුකරුවන් සහතික කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්. අයි.ඒ.සී.
එහි සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා නව පදනමක් ඇත
නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ සැබෑ ජාත්‍යන්තර ඉදිරිදර්ශනයකි
ගුණාත්මක පුහුණු කිරීම.

ඔබ දැනට IAC සහතික ලත් අයෙකු වීමට සූදානම් නම්
පුහුණුකරු, මෙය ඔබට බලපාන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යය,
දිගටම කියවන්න (වැඩි විස්තර පහතින්).

අපට පාලක මණ්ඩලයෙන් තවත් ප්‍රවෘත්ති ලැබී තිබේ
ජාත්‍යන්තර පුහුණු කිරීමේ සංගමයේ - විශාල වෙනස්කම්,
සහ විශාල දැක්මක්.

මාස ගණනක වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීමෙන් පසු විධායකය
කණ්ඩායම වඩාත් නිවැරදිව පිළිබිඹු කිරීම සඳහා දැක්මක් සහ මෙහෙවර ප්‍රකාශයක් කෙටුම්පත් කළේය
සංවිධානයේ අනාගතය සහ සාමාජිකත්වයේ අරමුණු.

දැක්ම:

මිනිසුන්ව දියුණු කිරීම

මෙහෙවර:

IAC යනු ස්වාධීන, ලාභ නොලබන, වෘත්තීය සංවිධානයකි
ගුණාත්මක පුහුණු සහ සේවාදායක තෘප්තියේ වර්ධනයට හා පරිණාමයට සහාය වීම
ලොව පුරා.

ඔබගේ මැදිහත්වීම ලබා ගැනීමට අපි උනන්දු වෙමු! අපි IAC ටවුන් කිහිපයක් උපලේඛනගත කරන්නෙමු
නුදුරු අනාගතයේදී ශාලා රැස්වීම්. ඔබට පැවසීමට ඇති දේ අපට ඇසීමට අවශ්‍යයි.

ඔයාට කුමක් ද
හිතන්න?

අපට ඔබගේ ප්‍රතිපෝෂණය අවශ්‍යයි. කරුණාකර
ඔබේ අදහස් මෙයට යවන්න: vision@certifiedcoach.org.


Information on the changes to the
IAC Certification Process

I'm trying to become an IAC Certified Coach.
කුමක්
does this mean to me?

For now, it means, continue doing what you're doing. The
way to become an IAC Certified Coach hasn't changed. Here
is the basic information.

මම IAC සහතික කළ පුහුණුකරුවෙකු වන්නේ කෙසේද?
The current path to certification starts with Step One, the
online written examination. (ක්ලික් කරන්න
here for more details
)

When you have passed Step One, you may proceed
දක්වා
Step Two, the evaluation of your coaching. (ක්ලික් කරන්න
here for
වැඩිපුර විස්තර
)

The Certifying Coaches will determine Step Three
for each
applicant. (ක්ලික් කරන්න
here for more details
)

Is the test still
based on The 15 Proficiencies?
Yes. Whatever you have studied and practiced to help you learn and
master the natural use of The 15 Proficiencies in your coaching will help you
in your steps to certification.

Does this mean,
at some point, you’ll stop certifying based on The 15 Proficiencies?

Yes. If you have begun the process of certification based on The 15 Proficiencies,
you will have more than a year from now to complete the process. At some point,
the IAC will begin offering certification based on the new standards of evaluation.
On that date, the IAC will continue to offer certification based on The 15 Proficiencies
for one calendar year.

Will people who got the "old"
certification have to
be recertified?

No. It is expected that the IAC Certified Coaches who
demonstrated a mastery of The 15 Proficiencies have
already demonstrated the skills and knowledge the IAC
would require under any circumstances. All IAC Certified
Coaches may be asked to continue their education or
demonstrate their mastery of new skills from time to time,
as may be determined by the Certifying Coaches.

How is the IAC creating the new standards
සදහා
certification?

The IP is being developed by a dedicated
කණ්ඩායමක්
volunteers from around the globe to insure that the IAC
certification reflects a truly international standard. The work
is being done under the leadership of Barbara Mark, Ph.D.,
President of the Board of Governors of the International
Association of Coaches. Several teams comprised of
participants from around the globe are doing the work.
They meet regularly by conference call, and continue their
lively deliberations via e-mail. These coaches are all
volunteers. They are not being paid, nor will they retain any
ownership or authorship of any of the final
product. When
this work is complete, the intellectual property will belong
solely to the IAC.

Why is it important that the IAC create
ස්වාධීන
intellectual property?
It is important for the IAC to be
a completely independent
organization in keeping with its not-for-profit status under
the statutes of the Internal Revenue Service. As such, the
IAC must be neutral, without benefiting any member’s
specific business interests. Also, the IAC is committed to
creating a certification process that is truly international,
cross-cultural, and capable of growing and changing when
that seems wise. The new fundamentals that will form the
basis of our certification process are being designed to
address that.

When is that process expected to produce
ප්රතිපල?

The committees hope to have a draft to share
සමග
membership by May. After you’ve had a chance to read
what we’ve come up with, we’ll hold several telephone
town meetings to get your feedback and hear your
suggestions.

Is anybody making money? Will anybody profit
from this new intellectual property?

It is the intention of the (all-volunteer) Board of Governors
that the International Association of Coaching become
financially independent. Becoming self-sustaining is one of
the foremost goals of the board. Currently, the IAC depends
upon the generous contributions of a few individual donors
to supplement the budgetary needs of the organization. The
Board of Governors may, in the future, use fees connected
with the intellectual property to cover some of the expenses
of the organization. However, no individual will have special
opportunities to profit.

ඔබ මගේ ප්රශ්ණයට පිළිතුරු දුන්නේ නැත.
සමාවන්න. ඔබගේ ප්රශ්නය කුමක්ද?
අප ඊ-තැපැල් vision@certifiedcoach.org