මැඩ්රිඩ්, ස්පාඤ්ඤය

නායකයා එරිකා සාන්චෙස්
දුරකථන + 34 680 77 05 72
විද්යුත් තැපෑල IACmadrid@certifiedcoach.org
සමාජ මාධ්ය
ෆේස්බුක් IAC SPAIN MADRID
ඉන්ස්ටග්රෑම් IacSpainMadrid
බ්ලොග් http://iacspainmadrid.org/

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය:

2 Renuniones Mensuales

පරිච්ඡේදයේ අරමුණු:

වැඩි විස්තර සඳහා පරිච්ඡේදයේ නායකයා අමතන්න

නව එන්බීඑන් 8 සහ 9 2019, අන්තර්ජාතික IAC සහ බාසිලෝනා සම්මේලනය.

Atent @ a los detalles que iremos dando de este próximo evento. ලොස් ඇමැන්ටෙස් ඩෙල් පුහුණු කිරීම සඳහා “අනිවාර්යයෙන්ම”.