මෙක්සිකෝ අතථ්‍ය

පරිච්ඡේදය
නායකයා හෝසේ ඒන්ජල් අරන් එස්කලෝනා
කණ්ඩායම් නායකයන්
දුරකථන + 52 2225998565
විද්යුත් තැපෑල iacmexico@certifiedcoach.org
ෆේස්බුක් @iacmexvirtual
ඉන්ස්ටග්රෑම් IACMexVitual
ට්විටර් @iacmexvirtual
පිදුරු විස්තරයක් නැත.

Jueves, 28 de noviembre de 2019 de 18:00 a 20:00 UTC-06
Melchor Ocampo Norte 56, Centro Histórico

Próximo evento presencial de IAC México está en camino y tu no puedes dejar de asistir, si deseas aprender sobre el mundo del coach, contactar con coachs este es el evento al que debes asistir.

Te estaremos esperando el 31 de Octubre de 2019 a las 18: 00 en el Auditorio de la Universidad de Oriente, ubicada en la avenida 21 Oriente #1816 en la colonia Azcarate en Puebla.
සෙලෝ නෙක්සිටාස් registrarte en esta dirección para tener tu entrada totalmente gratis https://cutt.ly/4eiyucY

Si quieres asistir y te encuentras fuera de Puebla o México, puedes සහභාගීත්ව අථත්‍යය con nosotros a través de tu Computadora,

sólo Requieres conectarte al evento vía Zoom a través del siguiente link https://cutt.ly/peiyoxX

5 pm සැන් හෝසේ / ග්වාතමාලාව
6 pm CDMX / Quito / Bogota / Lima
7 pm කැරකස් / ලා පාස් / සැන්ටෝ ඩොමින්ගෝ / මියාමි / අසුන්සියොන්
8 pm බුවනෝස් අයර්ස් / මොන්ටෙවීඩියෝ / බ්‍රසීලියා / සන්තියාගෝ
කාලය: 120 විනාඩි

#IACMexico #IACGlobalWorld # IACPresencialesMéxico # PresencialPueblaMéxico

La imagen puede contener: බාහිර

Inscripción necesaria aquí https://forms.gle/D1o7DifbUBxXacUC7

Te has preguntado últimamente o alguna vez: para qué soy Coach o quiero ser Coach?
Este 5 * Webinar Latinoamericano de la IAC nos invita a esta reflexión con análisis desde las distintas vivencias, posibilidades, áreas de especialización; cuáles serían esas reflexiones en esta comunidad que nos permita ampliar la mirada de un mundo de más posibilidades desde lo Humano / Personal / Organisacional / Social.
Cómo se Practican y viven las 9 Maestrías del Coach, en todas las posibles මාන, construyendo ese gran para qué.
ඉන්ග්‍රේසා අල් එන්ලස් පැරා රෙජිස්ට්‍රාර් වයි කම්පාර්ටිර් ටු රෙස්පෙස්ටා: “යූ ටූ පැරා ක්විස් සර් කෝච්.?.
අන්තර්ජාතික පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමය, éste Webinar del 15 de Octubre está disponible gratuitamente (se transitirá por Facebook live también), Si te interesa conocer más y apoyar este crecimiento del Coaching de Excelncia desde la mirada de la.
Inscripción necesaria aquí https://forms.gle/D1o7DifbUBxXacUC7

ලොස් සෙල්ලිපි සහභාගීවන්නන් රෙසිබිරින් එල් ලිබ්‍රිලෝ ඩි ලාස් මාස්ට්‍රියාස් ඩි අයිඒසී

පරිච්ඡේද ක්‍රියාකාරකම් නායකයා හෝ අපගේ සමාජ මාධ්‍ය සමඟ පරීක්ෂා කරන්න